Annette Dyvi

av Rom for Dans, 10/01/2011

Annette Dyvi (til høyre på bildet) – Kontakimprovisasjon

Annette er utdannet ved School for New Dance Development i Amsterdam, 1990 og har siden det arbeidet som danser, pedagog, koreograf og produsent. Hun har bla a arbeidet med generic cialis Shusaku and the Dormu Dance Theater, Mark Tomkins, Hillell Krauss, Elsa Quale og Bibbi Winberg. Hun har laget egne forestillinger og medvirket i dansekompaniet Open Dance Company som danser og medprodusent. Hun var med å stifte og drive Studio B-rom for ny dans og var lenge aktivt med i Nordisk Improvisasjons Møte (NIM) og andre improvisasjonssamarbeid i Skandinavia. Annette har undervist dans siden hun avsluttet skolen. De siste årene har hun utdannet seg til yoga og Tai Chi Kineo lærere og driver sitt eget yogastudio på Briskeby.

Del denne