Lørdag 17.mars kl. 10.00 avholdes audition for 2 mannlige medskapende utøvere i alderen 18-30 år. Påmelding med CV innen 9.mars til camilla@romfordans.no.

#Me&U er en forestilling- og verkstedsproduksjon som skal spilles for gutter og jenter på 9.trinn.

#Me&U løfter frem potensialet i det å være ung i dag og utforsker spørsmål knyttet til identitet, selvbilde og kjønn. Prosjektet ønsker å bevisstgjøre unge om egne uttrykk og egne valg – hva er utfordringene, hva er mulighetene?

Kunstnerne møter de unge tett på, og elevene får både reflektere, skape og oppleve.
Det er en fordel om du selv er vant med å jobbe skapende, og er interessert i å gå i dialog med målgruppen.

Forestillingen har prøvetid i uke:

24-25 (juni)
38-39 (september)
42 (oktober)
46-47

Det vil bli spilt ca 7 forestillinger på Rom for dans i uke 46-47.

Foto: Ida Frømyr Borgen