2016

I 2016 arbeider vi med produksjonen “A4”.  Målgruppen for produksjonen er jenter på 9. klassetrinnet.

Les mer i margen til venstre.

Foto: Ida Frømyr Borgen

Utøver Ingvild Bertelsen under prøvene til forestillingen “A4”. Foto: Ida Frømyr Borgen