Løype (2008)

løype

Som et resultat av forestillingen En titt inn i himmelen,  ble en av avgangsstudentene ved Skolen for Samtidsdans, Solveig Styve Holte, gitt muligheten å gjøre et nytt prosjekt i forbindelse med Trosopplæringsprosjektet ”Barnerom”.

Våren 2008 hadde hun faste ukentlige møter med barna i menigheten, og utarbeidet en forestilling sammen med musiker Hannah Gjermundrød. Arbeidet ble veiledet av Caroline Wahlström Nesse ved Rom for Dans.

Forestillingen Løype har senere blitt videreutviklet til et workshop/forestillingskonsept.
Forestillingen ble prøvd ut gjennom ”Prøvekluten” i Volda, og i Paulus Kirke, med barn fra SFO som deltakere og tilskuere.

At det kunstneriske og metodiske arbeidet med Prosjekt Isadora også kan få relevans og betydning i andre kontekster, anser vi som viktig. Forestillingen Løype er ut fra vår vurdering et faglig og kunstnerisk meget godt prosjekt. Les mer om Løype her.

Del denne