En av deltakerne i nettverket tester fraskyvsprinsippet