For jenter på 9. trinn

A4
Verksted og forestilling for 9. klasse jenter

 A4 er en dansekunstproduksjon om, for og med unge jenter. Produksjonen utforsker spørsmål knyttet til identitet, selvbilde og kjønn og ønsker å bevisstgjøre unge jenter om egne uttrykk og egne valg.

Både verksted og forestilling ledes og gjennomføres av fem profesjonelle, unge, kvinnelige dansekunstnere med særskilt interesse for og erfaring med nettopp denne målgruppen.

I verkstedet deltar elevene i refleksjon, skapende prosess og visning. Idéer og materiale som utvikles av elevene i verkstedene tas videre inn i forestillingen. Publikum kommer tett på én utøver og hennes personlige historie. Etter hvert flettes de fem historiene sammen i ulike tablåer og gjenkjennelige situasjoner; klasserommet, skolegården, på fest. Publikum opplever støtte, svik, konkurranse, utenforskap, sårbarhet, tøffhet, utilstrekkelighet, styrke og mot.

Målgruppe:
Jenter på 9. trinn

Tid:
2,5 timer (1 time verksted og 1 time forestilling med pause i mellom)

Antall utøvere:
5

Maks antall elever:
50

Antall verksteder/forestilling per dag:
2

Praktisk tilrettelegging:
Produksjonen foregår hos Rom for Dans på Rodeløkka i Oslo eller i et egnet scenerom i fylket/kommunen. Hos Rom for Dans finnes alt av teknisk utstyr og vi sørger for opprigg/nedrigg. Hvis produksjonen legges til et annet scenerom må disse sørge for teknikk og rigg etter avtale med Rom for Dans.

Kontaktperson:
hedvig@romfordans.no

Tilbakemeldinger på A4:

Fantastisk forestilling. Elevene var bergtatt og det samme ble jeg. – (lærer Apalløkka skole)

Flott å sette oppmerksomheten på jentene. Trygt, trivselsfremmende og stas for jentene å få komme hit. Se flotte dansere som står frem som trygge og modige flotte forbilder. – (lærer Bjølsen skole)

Eg tenker det var fint for elevane å tenke over si rolle som jente i samfunnet i dag. Dei fekk vere utan gutane noko som gjer at dei tore å reflektere meir og høgt. – (lærer Haugerud skole)

Fantastisk – engasjerende & meningsfyllt. Det appelerer både til oss (eldre lærere) & til de yngre jentene. Fint at fokuset ikke er på kropp – men på bevissthet – (lærer Hauketo skole)

Kreativ måte å belyse noe som er viktig, jenters identitet. Traff helt! – (lærer Ruseløkka skole)

 

Del denne