For ungdomstrinnet

Danseverksted i klasserommet

I dette verkstedet snur vi klasserommet på hodet! Elever og lærere får oppleve hverandre på helt nye måter og får erfaringer med å skape, se og snakke om kunst. Gjennom kreative oppgaver og aktiv deltakelse får elevene trening i å ta egne valg med egen kropp. De får delta i, skape og oppleve kunst – med kroppen i rommet.

Verkstedet ønsker å  synliggjøre hvor mange forskjellige kropper og uttrykk som finnes og skape aksept for ulikheter. Vi setter fokus på det unike i den enkelte elev og ønsker å bevisstgjøre ungdommer om egne uttrykk og egne valg.

 Målgruppe:
8. – 10. trinn

Tid:
120 min verksted
+ 15 min opprigg og 15 min nedrigg

Antall utøvere:
3

Antall elever per verksted:
Maks 30 (en klasse)

Antall verksteder per dag:
2

Praktisk tilrettelegging:
Verkstedet foregår i klasserommet uten tekniske hjelpemidler. Ingen behov for blending.

Kontaktperson:
hedvig@romfordans.no

Del denne