Leie studio eller produksjonsrom?

av Tine Valavuo Tyldum, 10/01/2011

Kontakt oss dersom du vil leie studio eller produksjonsrom. Vi har stor pågang så det lønner seg å være tidlig ute med bookingen.

Ny artikkel om KROM

av Hedvig Hjetland Lykke, 10/10/2017

 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) fyller 10 år i år. I den anledning ble Rom for Dans invitert til å bidra med en artikkel.

Artikkelen tar utgangspunkt i KROM – metoden, Rom for Dans sin kunstpedagogiske metode for skoleverket. Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse beskriver i artikkelen hvordan læreren kan jobbe skapende med elevene i klasserommet og gir en oppskrift på hvordan en KROM -sekvens blir til.

Artikkelen kan leses på KKS sine nettsider. Du finner den her.

KROM på tvers nytt

av Hedvig Hjetland Lykke, 21/09/2017

Hvitt produksjonsrom til leie

av Ida Frømyr Borgen, 22/08/2017

Vi har den glede av å kunne tilby et nytt produksjonsrom på Rom for Dans – kalt Hvitt produksjonsrom. Rommet som tidligere het Studio 2, er nå oppgradert med lysgridd i taket, mulighet for blending, et eksternt lager og diverse lyd- og lysutstyr som leietager kan disponere.

Hvitt produksjonsrom er 155m2, har hvite vegger og myke, lysegrå dansematter. Rommet er etablert for å møte et behov for fleksible produksjons- og prøvelokaler. Rommet kan leies i lengre perioder, halve eller hele dager. Her kan du lese mer om Hvitt produksjonsrom.

Rom for dans, Hvitt produksjonsrom

Utleie

av Ida Frømyr Borgen, 19/06/2017

Åpent rom slide

av Hedvig Hjetland Lykke, 08/06/2017

Omtale av KROM på tvers

av Hedvig Hjetland Lykke, 25/04/2017

Torunn Liven har skrevet en grundig omtale av vårt prosjekt KROM på tvers i Periskop.
Les hele artikkelen her.

Mer om KROM på tvers kan du også finne på våre nettsider her.

ÅPENT ROM

av Ida Frømyr Borgen, 06/04/2017

flyer_a5_gul2

Turné i Østfold

av Hedvig Hjetland Lykke, 02/03/2017

I perioden 27. februar til 22. mars reiser Rom for Dans, representert ved dansekunstnerne Hanne Frostad Håkonsen, Ida Frømyr Borgen og Maaike Croles Fitjar, på turné til ungdomsskoler i Østfold.

Turnéen foregår i regi av den Kulturelle skolesekken i Østfold. I løpet av perioden besøker vi 14 ulike ungdomsskoler med vårt kunstneriske verksted KROM. Danserne vil gjennomføre 31 verksteder og møte 770 elever fra 8., 9. og 10. trinn.

Foto: Ida Frømyr Borgen

Foto: Ida Frømyr Borgen

 

KROM står for kropp i rom. Det er en kunstpedagogisk metode utviklet av Rom for Dans til bruk i skolen. Gjennom kreative oppgaver og aktiv deltakelse får elevene erfaringer med å ta egne valg med egen kropp. De får delta i, skape og oppleve kunst – med kroppen i rommet. Les mer om KROM her.

 

Foto: Hanne Frostad Håkonsen

Foto: Hanne Frostad Håkonsen

 

Det spesielle med KROM verkstedene i Østfold er at også åtti lærerstudenter fra Høyskolen i Østfold og deres praksislærere deltar på verkstedene som del av sin praksis ute i skolen. Med forankring i faget Pedagogikk og elevkunnskap skal studentene forberede elevene på KROM verkstedet, delta aktivt i verkstedet sammen med elevene og gjennomføre en oppsummering med elevene i etterkant.

Turnéen i Østfold er en del av samarbeidsprosjektet KROM på tvers. I KROM på tvers samarbeider Rom for Dans med grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Den kulturelle skolesekken i Østfold. Målet med prosjektet er å prøve ut en ny type samhandling og utveksling mellom kunstnere og skoleverk der både lærere, lærerstudenter og elever får delta i en profesjonell kunstproduksjon og dra nytte av de erfaringer og verktøy som KROM inneholder.

Les mer om KROM på tvers her

KROM på Sørum skole

av Ida Frømyr Borgen, 25/02/2017

I løpet av 2016 gjennomførte Rom for Dans v/Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre KROM-kurs for lærere ved Sørum skole i Akershus fylke. Kurset inngikk som en del av et skoleutviklingsprosjekt (SKUP) i regi av Høyskolen i Oslo og Akershus. En evalueringen i etterkant viser at både elever, lærere og foresatte hadde en positiv opplevelse av prosjektet.

IMG_7796

KROM-kurs for lærere ved Sørum skole. Foto: Camilla Myhre

Skoleutviklingsprosjektet (SKUP) med tittelen “Alle skal med i arken” ble ledet av Sara Birgitte Øfsti Nesje, i regi av Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Sørum skole ønsket gjennom prosjektet å se på hvordan å ta i bruk kunstfaglig kompetanse i undervisningen og ivareta det kinestetiske, taktile, auditive og visuelle i alle fag.

Til prosjektets første fase var det invitert inn aktører fra de ulike fagfeltene musikk, dans, drama og fortellerkunst. Rom for Dans representerte fagfeltet dans og holdt kurs i KROM for en gruppe lærere. I prosjektets andre fase skulle lærerne selv videreformidle og kurse de andre lærerne ved skolen i det de hadde lært.

Tredje og siste fase av prosjektet var “Åpen skole”. Dette var en happening der barna gjennomførte en visning for foreldrene og for hverandre, på grunnlag av den kunstfaglige kompetansen som lærerne hadde opparbeidet seg i løpet av SKUP-prosjektet.

Overordnede mål for prosjektet var å tilegne seg nye metoder for å lære og å forbedre det psykososiale miljøet ved skolen. Under oppsummeringen forteller Sara Birgitte Øfsti Nesje at rektor ved Sørum skole gir uttrykk for at han ser at prosjektet har skapt mange positive endringer mellom lærer og elev, elev og elev, og mellom foreldre og lærer.

Foto: Ida Førmyr Borgen

God stemning under oppsummeringen av prosjektet. F.v. Øystein Vestre (drama), (fortellerkunst), Sara Birgitte Øfsti Nesje (HiOA), Camilla Myhre og Caroline Wahlstrøm Nesse (Rom for Dans). Foto: Ida Førmyr Borgen

I en evaluering framstiller både elever, lærere og foresatte prosjektet som en positiv opplevelse. Elevene forteller om å “oppleve skolen på en annen måte”. De gir uttrykk for at prosjektet har vært med på å styrke deres “evner til å samarbeide” og “samhold med medelever”, og de opplever “stolthet over egen prestasjon” og “mestringsfølelse”.

De foresatte gir tilbakemelding på at prosjektet blant annet har gitt dem “innsyn i elevenes hverdag” og “kunnskap om eget barn i forhold til andre”. De uttrykker videre en opplevelse av “glede over å se barnet deres lykkes” og at det hele var en “positiv opplevelse”.

Lærerkollegiet forteller om økt “bevissthet rundt egen praksis” og “nye verktøy”. De opplevde at prosjektet la til rette for et “inkluderende fellesskap” og at det var en “ny arena å møtes på – noe vi utførte sammen”.

Les mer om prosjektet her.

Hva er KROM?

av Hedvig Hjetland Lykke, 16/02/2017

Firkantskogen til Bærum Kulturhus

av Hedvig Hjetland Lykke, 02/02/2017

Ompaniet spiller forestillingen Firkantskogen fredag 3. og lørdag 4. februar i Bærum Kulturhus. Forestillingen passer for barn fra 6 mnd. til 3 år ifølge med voksne.

2013-12-02 09.46.01-2

Dette skriver Ompaniet selv om forestillingen:

“Hva kan kroppen være og bli, gjøre og si? Barn og voksne inviteres inn i en spennende skog hvor alt kan skje. Her utforsker danserne hvordan kroppen beveger og forandrer seg i møte med lyd, lys, objekter og hverandre.Hender og føtter lager lyd i møte med underlaget, og vips – der forsvant en danser inn i scenografien. Er hun blitt en larve, mon tro?

Firkantskogen er en fantasifull danseforestilling for de aller yngste. Scenerommets utforming legger til rette for nære møter mellom utøvere og publikum; store og små. Et blått teppe bølger seg gjennom rommet, og munner ut i et mykt, grønt putelandskap. Dansernes nysgjerrige lekenhet inviterer til undring hos både barn og voksne. Avslutningsvis inviteres alle til å utforske Firkantskogen.”

Ompaniet består av dansekunstnerne Hanne Frostad Håkonsen, Ida Frømyr Borgen og Maaike Croles Fitjar. Dansekollektivet ble etablert etter endt studie ved Skolen for Samtidsdans i 2014. De tre utøverne har erfaring med dansekunst for barn og unge bl.a. gjennom danseverkstedet KROM-kropp i rom, i regi av Rom for Dans.

Rom for Dans er stolt co-produsent av forestillingen.

Mer info om forestillingen:

Bærum Kulturhus

Facebook

 

 

 

 

 

Unikt samarbeid

av Hedvig Hjetland Lykke, 02/02/2017

Med prosjektet KROM på tvers har Rom for Dans initiert et nyskapende samarbeid mellom ulike institusjoner innen kunst og utdanning.

I KROM på tvers samarbeider Rom for Dans med grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Den kulturelle skolesekken i Østfold. Målet med prosjektet er å prøve ut en ny type samhandling og utveksling mellom kunstnere og skoleverk der både lærere, lærerstudenter og elever får delta i en profesjonell kunstproduksjon og dra nytte av de erfaringer og verktøy som KROM inneholder.

Underside 2c

Prosjektet skjer i tre faser:
Rom for Dans v. Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre gjennomfører et undervisningsopplegg ved grunnskolelærerutdanningen (5-10) ved Høgskolen i Østfold. Lærerstudentene og deres praksislærere introduseres for KROM og det å jobbe i kunstneriske prosesser.

Lærerstudentene får som del av sin praksis delta i KROM verksted ute i skolen sammen med kunstnere fra Rom for Dans, elever og praksislærere. Verkstedet gjennomføres i regi av Den kulturelle skolesekken i Østfold.

Når alle lærerstudentene har deltatt i KROM verkstedet gjennomføres det et avsluttende undervisningsopplegg i regi av Rom for Dans og Høyskolen i Østfold. Her vil fokuset være hvordan lærerstudentene kan ta erfaringen fra KROM videre inn i møtet med egne elever, hvordan de kan gå i dialog med kunstnere og kunstuttrykk i skolen og hvordan de kan arbeide for å inkludere kunstopplevelser og skapende arbeid i undervisningen sin.

KROM på tvers er ved lærerutdanningen forankret i faget Pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Prosjektet knyttes til tema klasseledelse, med fokus på relasjonsbygging, læringsmiljø og identitet/selvoppfatning. KROM på tvers inngår i deleksamen i PEL – faget som et arbeidskrav for lærerstudentene.

Kristine Høeg Karlsen, førstelektor ved lærerutdanningen, er ansvarlig for KROM på tvers ved Høgskolen i Østfold. Sammen med høgskolelektor Gunhild Brænne Bjørnstad følger hun prosjektet tett gjennom hele perioden. Etter at prosjektet er avsluttet vil de publisere sine funn.

 

Unge erfaringer

av Ida Frømyr Borgen, 12/01/2017

Rom for Dans har i en årrekke produsert dansekunst med barn og unge som målgruppe, så vel som arbeider der barn og unge selv medvirker som utøvere. Arbeidet tar form som forestillinger, verksteder og kunstnerisk utviklingsarbeid hvor barn og unges uttrykk integreres på lik linje med profesjonelle, voksne utøvere.

I disse dager forbereder vi oss på turné i Østfold gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Her vil nærmere 800 ungdomskoleelever delta på danseverkstedet KROM på tvers i sitt eget klasserom. KROM på tvers er også et samarbeid med Høyskolen i Østfold, med mål om å forberede nye lærere til å møte et DKS prosjekt i skolen.

I 2015 feiret Rom for Dans 10 år med produksjon av dansekunst for og med barn, unge og voksne med jubileumsforestillingen Underlandet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Underlandet. Foto: Tom Sinding-Larsen.

Underlandet samlet Rom for Dans et knippe av Norges fremste innen dans, performance, musikk, sang og visuell kunst, og gikk enda lenger i å utforske de unges egne historier. Forestillingen følger Sara (den gang 12 år) og Tage (den gang 15 år) på deres reise inn i Underlandet. Det skulle vise seg å være en reise som strakte seg utover scenerommets fire vegger og videre inn i livet til den unge utøveren Sara. Hun har i etterkant skrevet en skolestil om sine erfaringer fra produksjonen Underlandet, som vi har vært så heldige å få dele her.

Underlandet
En tekst av Sara

Jeg har alltid likt å danse, særlig samtidsdans som jeg har holdt på med siden jeg var 6 år. Da jeg var 11 ble jeg spurt om jeg ville være med i dansekunstprosjektet “Underlandet” ved Rom For Dans. Vi hadde øvinger litt sprett utover året, men mot september/oktober begynte vi å øve ukentlig, etterhvert mer og mer. I løpet av denne tida oppdaget jeg noe helt nytt med meg selv og Underlandet ble ett av mitt livs høydepunkt.

Medvirkende i Underlandet. Sara nummer to fra høyre i midtre rekke.

I samtidsdans, eller dansekunst, er det ikke nødvendigvis en spesiell koreografi, men du kan bevege deg fritt og skal prøve å uttrykke noe gjennom bevegelse. I dette prosjektet ble jeg kjent med helt fantastiske mennesker som jeg ble veldig god venn med og som jeg lærte masse av.

I samtidsdans må du ikke være flau over å bruke kroppen din til å bevege deg, men heller prøve å formidle noe gjennom det du gjør, for det er egentlig veldig fint å se på folk som danser og ikke minst å danse selv.

Likevel tror jeg ikke at jeg helt hadde innsett dette før da.

Da jeg var liten var jeg en ganske rar og litt naiv jente. Derfor hadde jeg en del problemer med å forstå folk rundt meg da jeg begynte på skolen. Mildt sagt har jeg hatt en litt krevende fortid. Det var folk i klassen min som ertet meg og i starten ble jeg veldig lei meg. Men etter hvert tenkte jeg at det ville hjelpe om jeg var litt mer som dem. Jeg mistet litt evnen til å være meg selv og ble ganske kjedelig. Selv trodde jeg at jeg var meg selv, men egentlig var jeg det ikke helt. Jeg var ofte redd for å gjøre det jeg egentlig hadde lyst til fordi jeg trodde at alle andre kom til å le av meg, enda jeg visste at det var rett å gjøre noe. Jeg mistet litt selvtillit.

Foto: Tom Sinding-Larsen

Sara og Tage i Underlandet. Foto: Tom Sinding-Larsen

Det er ikke det at livet mitt har vært helt forferdelig fordi jeg har vært plaget av dette, tvert imot har jeg opplevd veldig mye fint med både familie og venner. Foreldrene mine, søsteren min og vennene mine har alltid vært der for meg. Men siden jeg etter hvert tenkte at jeg var meg selv når egentlig ikke var det helt, fortalte jeg det ikke til noen fordi jeg ikke skjønte selv hvordan jeg hadde blitt påvirket av andres meninger.

Da jeg ble med i Underlandet møtte jeg personer som ikke var flaue eller redde for å vise hvem de var eller for å danse med andre.

Siden jeg ble fort venn med dem, fant jeg ut at det faktisk bare var gøy å danse og at jeg ikke måtte være flau over å gjøre det. Eller over å gjøre noe som helst annet. Hvis det var noe jeg ville gjøre eller noe jeg syntes var galt, skulle jeg gjøre noe med det. Det hadde skjedd med meg før, at jeg møtte slike folk som viste at de virkelig var seg selv på en god måte, men jeg var kanskje ikke moden nok til å forstå det før nå.

IMG_6147

Fra prøver til Underlandet.

Jeg følte en stor bølge av sinne bre seg gjennom hele meg. Jeg var sint på det og de som hadde formet meg slik. Men så kom jeg på at jeg egentlig bare hadde blitt påvirket av dem, jo jeg kan jo ikke si at fortiden min på skolen har vært så hyggelig, men grunnen til at jeg hadde blitt så stille og kjedelig var jo at jeg hadde trodd på det folk fra klassen min sa.

Det var som om jeg våknet opp og innså at jeg hadde gått rundt halve livet og trodd at jeg ikke kunne gjøre ting som egentlig var helt normale fordi jeg var redd for andres meninger. Men man skal ikke bry seg om det andre sier om deg, du skal ikke bli hindret i å være den du er fordi andre sier du er dårlig, for det er du ikke. Du skal få gjøre det du selv vil uten å legge vekt på negative kommentarer fra andre. Men du må jo selvfølgelig tenke gjennom det du gjør, om det faktisk er rett eller galt å gjøre.

slide sara

Sara i forestillingen Jeg fant Jeg fant i 2013. Foto: Siri Mari Vitalis Larsen.

Vi hadde 8 forestillinger i desember 2015, og det var kjempe gøy! Selve forestillingen hadde et ganske mystisk tema med mange forskjellige karakterer. Jeg spilte mer en liten jente som gikk rundt og lette etter en venn og ikke skjønte helt meningen med alt. Karakteren min var allikevel ganske morsom å være og det var utrolig befriende å få danse så mye.

Gjennom hele danseprosessen fikk jeg utviklet et sterkere selvbilde for meg selv og det er jeg utrolig takknemlig for.

A4 vel gjennomført

av Hedvig Hjetland Lykke, 09/12/2016

Foto: Tom Sinding-Larsen

Foto: Tom Sinding-Larsen

 

Så er A4 prosjektet overstått for denne gangen. I løpet av november har vi gjennomført tolv forestillinger, elleve av dem skoleforestillinger med jenter fra 9. trinn.

Det har vært lærerikt og givende å møte elever og lærere fra mange ulike skoler i Oslo og få deres innspill og tanker om produksjonen vår.

Ordfører Marianne Borgen og elever fra Midtstuen skole deltar på forestilling

Ordfører Marianne Borgen og elever fra Midtstuen skole deltar på forestilling.

 

Vi har vært opptatt av å samle inn feedback fra både elever og lærere på en systematisk måte. Blant lærerne som har vært på besøk hos oss har vi gjennomført en spørreundersøkelse. Tilbakemeldingene deres har vært svært positive. Gjennomgående trekker de frem viktigheten av å ha et prosjekt eksklusivt for jenter i denne aldersgruppen. Og de roser A4 for å være en forestilling som tar jentene og deres tanker om det å være jente på alvor.

“Forestillingen snakker direkte til hver enkelt elev”

“Dere tar tak i følelser som jentene identifiserer seg med, og kan gjenkjenne seg i. Tipp-topp!”

“Relevant at dere brukte kropp og følelser + at dere var informerende uten at det ble vanskelig. Dette vil vi være med på en gang til!”

“Supert å ta med jentene ut av huset. Det åpner opp for refleksjoner man ikke ville fått se/høre innenfor skolens fire vegger.”

“Flott å sette oppmerksomheten på jentene. Trygt, trivselsfremmende og stas for jentene å få komme hit. Se flotte dansere som står frem som trygge og modige flotte forbilder.”

Elevene har gitt oss sin feedback via filmkamera. Vi sitter nå på mange timer med filmmateriale som vi vil gjennomgå. Det er viktig for oss å ta elevenes tilbakemeldinger med oss i det videre arbeidet med prosjektet.

Foto: Tom Sinding-Larsen

Foto: Tom Sinding-Larsen

 

Vi håper og tror at dette ikke er siste spilling med A4, men at produksjonen vil leve videre i lang tid fremover. Vi vil at mange flere jenter skal få oppleve A4.

Takk for denne gangen!

 

A4 forestilling på Showbox

av Hedvig Hjetland Lykke, 21/11/2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Tom Sinding-Larsen

 

A4 er i løpet av to intense uker i november blitt vist for om lag 400 jenter fra flere ulike ungdomsskoler i Oslo. Tilbakemeldingene fra elevene og lærerne deres har vært overstrømmende positive!

“Fantastisk forestilling. Elevene var bergtatt og det samme ble jeg”, sier for eksempel en av lærerne fra Apalløkka skole.

A4 er en forestilling som er laget spesielt for jenter på 9. trinn.  Men fredag den 2. desember åpner vi opp forestillingen for alle, både menn og kvinner, jenter og gutter fra tretten år.

I samarbeid med Showbox festivalen gir vi publikum en unik sjanse til å bevege seg inn i “jenterommet”. Sammen med fem unge, kvinnelige utøvere vil publikum få reflektere over hva en jente er og kan være og få et innblikk i de utfordringene og mulighetene som ligger i det å være en ung jente i dag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Tom Sinding-Larsen

 

Praktisk informasjon

Spilledato: Fredag 2. desember
Spilletidspunkt: 19.00
Spillested: Rom for Dans, Marstrandgata 8, 0566 Oslo
Aldersgrense: Fra 13 år
Billettbestilling her
Facebookarrangement her

Intervju med Overkomplifisere

av Hedvig Hjetland Lykke, 04/11/2016

12. november har gruppa Overkomplifisere premiere på forestillingen «Spise, ikke [ ], spise» her på Rom for Dans. Rom for Dans er co-produsent på forestillingen og har bidratt med blant annet gratis lokaler og kunstnerisk veiledning.

Vi har tatt en prat med Maia Lohre Køhn og Rakel Øfsti Nesje som er kunstnerisk ansvarlige for prosjektet.

Rakel og Maia

Rakel kjenner Rom for Dans godt. Som barn gikk hun på dansekurs med Venke Sortland i regi av kveldsskolen. Senere ble hun med i ungdomskompaniet og møtte Guro Anna Wyller Odden da de gjorde prosjektet «Man er jo bare et menneske» sammen. Guro er nå produsent på forestillingen “Spise, ikke [ ], spise”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Tom Sinding-Larsen

 

Mens Rakel har sin bakgrunn i dans, har Maia spilt teater siden hun var barn. Begge har de valgt videregående skole med utgangspunkt i interessen sin for scenekunst. Rakel er nå elev på danselinja ved Edvard Munch videregående skole, mens Maia går på dramalinja ved Hartvig Nissen videregående skole.

Rakel og Maia møttes i 2014 mens de begge var innlagt og fikk behandling for spiseforstyrrelser. «Jeg plukket opp at jeg og Maia hadde sett mange av de samme forestillingene og hadde litt samme estetiske smak. Og at vi begge hadde gjort mye forskjellig innen kunst og kultur», forteller Rakel. Det var derfor naturlig for Rakel å kontakte Maia da hun fikk ideen om å lage en forestilling om spiseforstyrrelser. Rakel som var vant til å jobbe kreativt og skapende med bevegelse, opplevde at hun fikk mange sceniske ideer mens hun var syk. Hun fikk imidlertid ikke lov til å danse.

«Noe av det verste med å være syk var at jeg ikke kunne danse». Mens Rakel slet med spiseforstyrrelser fikk hun ikke lov til å trene fordi hun var for svak. Å komme tilbake til dansen ble en motivasjon for henne til å bli frisk. «Jeg måtte komme meg ut av sykdommen hvis jeg skulle bli frisk nok til å få begynne på danselinja». Maia som hadde hatt sine beste stunder på scenen, tenker samtidig at det å stå på scenen også var med på å gjøre henne syk. «Spiseforstyrrelsen gjorde at jeg måtte starte på nytt med teateret, jeg måtte finne en ny måte å gjøre det på».

Mens de var syke mistet Maia og Rakel muligheten til å gjøre alt det de vanligvis holdt på med, alt det som utgjorde «dem». De opplevde det som å bli fratatt alt og at de sto igjen med spørsmålet «hvem er jeg nå?». Selv om dette var veldig tøft beskriver Rakel det samtidig som en mulighet. «Du blir nærmest tvunget til å finne ut av hvem du er. Du reset’er alt i livet ditt, og det gir deg muligheten til å begynne på nytt og ta noen nye valg».

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Tom Sinding-Larsen

 

«Spise, ikke [ ], spise» er en forestilling som er laget for å opplyse. Selv om det er et stort fokus på spiseforstyrrelser i media mener Rakel og Maia at de fleste vet veldig lite om sykdommen. Maia forteller at mange tror at en spiseforstyrrelse bare handler om mat og vekt. «Å, du var syk, hvor mye veide du?», spør mange. Men Rakel og Maia er opptatt av at det er en psykisk sykdom. Maia kaller det en reguleringssykdom. «Når det er vanskelig å regulere følelsene, så bruker du mat for å få kontroll over følelsene. Det starter ikke med mat, slik som mange tror. Det starter med tanker og følelser». De to jentene er kritiske til hvordan spiseforstyrrelser ofte blir fremstilt. «Folk lager filmer, bøker og nettsider om spiseforstyrrelser for å advare om sykdommen, men så ender det med at mange ungdommer tenker: dette er spennende», sier Rakel. De irriterer seg over at alt blir gjort så pent, trendy og glorifiserende og at sykdommen ofte blir romantisert. «Vi har vært ganske sinte midt oppi det hele», forteller Maia. «Vi ser at en del av sykdomshistoriene det fokuseres på ikke fører noe godt med seg. Tvert imot kan noe som kanskje er ment for å hjelpe heller trigge sykdommen». Maia og Rakel har derfor vært veldig opptatt av at deres forestilling ikke skal virke triggende. «Vi vil ikke fokusere på vekt, kilo og kalorier i forestillingen. Det skal ikke være noen oppskrift». I stedet har de ønsket å lage et ærlig bilde av sykdommen slik de kjenner den. De er også opptatt av å kommunisere at det finnes løsninger, at det kan bli bedre.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Tom Sinding-Larsen

 

“Spise, ikke [ ], spise” er en forestilling for både ungdom og voksne. Selv om man ikke selv har erfaring med spiseforstyrrelser tror Maia og Rakel at forestillingen kan være relevant. «Den tar opp så mange menneskelige ting at jeg tror at alle uansett kan kjenne seg igjen», sier Rakel.

De to ungdommene har jobbet lenge med forestillingen. Underveis har de møtt mange gode folk som har hjulpet dem på veien. To andre utøvere medvirker i forestillingen, Jaden Healey og Åshild Ingela Dybwad. Jaden er utdannet dansekunstner fra Skolen for Samtidsdans og  har en master i idrettspsykologi og coaching, mens Åshild  går på Edvard Munch videregående sammen med Rakel  og har fått Drømmestipendet 2016 fra Norsk Kulturskoleråd for å jobbe med dans.

Jaden og Åshild har ikke den samme erfaringen som Maia og Rakel med spiseforstyrrelser, noe jentene tenker er en fordel. «Jaden og Åshild har hele tiden stilt spørsmål og utfordret oss på hvorfor vi skal gjøre ting på den ene eller andre måten. Deres perspektiv har hjulpet meg til å se min egen sykdom på en annen måte», forteller Rakel. Guro Anna Wyller Odden har også vært en viktig støttespiller. Guro studerer psykologi og arbeider som dansekunstner, en kombinasjon som i følge Maia og Rakel «har vært god som gull å ha med seg på laget». Caroline Wahlstrøm Nesse fra Rom for Dans har bidratt med sin fagkompetanse som kunstnerisk veileder på prosjektet. «Det har vært veldig nyttig for oss. Hun ser ting og har hjulpet oss videre, hun har forstått hvor vi vil hen», forteller jentene. Også Villa Sult har vist stor interesse for prosjektet, og Finn Skårderud kommer for å delta på ettersnakk etter en av forestillingene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Tom Sinding-Larsen

 

Praktisk informasjon om forestillingen

Spillinger:
12. november, kl 18.00
13. november, kl 18.00
19. november, kl 18.00
20. november, kl 17.00 og 20.00

Forestillen den 20. november, kl 17.00 etter følges av samtale på scenekanten ledet av Finn Skårderud med Maia Lohre Køhn og Rakel Øfsti Nesje. https://www.facebook.com/events/360164220990566/

Sted:
Studioscenen på Rom for Dans, Marstrandgata 8, Oslo.

Varighet: 45 minutter

Billettpriser:
Voksne: kr 150,-
Student: kr 120,-
Barn u/16: kr 100,-
Billettbestilling: billett.spiseikkespise@gmail.com

Medvirkende:
Idé og kunstnerisk ansvar: «Overkomplifisere» ved Rakel Øfsti Nesje og Maia Lohre Køhn
Medskapende utøvere: Rakel Øfsti Nesje, Maia Lohre Køhn, Jaden Healey og Åshild Ingela Dybwad
Tekst: Rakel Øfsti Nesje og Maia Lohre Køhn
Kunstnerisk veiledning: Guro Anna Wyller Odden og Caroline Wahlstrøm Nesse
Dramaturgisk veiledning: Kristine Haugland
Scenografisk veiledning: Christine Lohre
Konsulent lysdesign: Kaja Glenne Lund
Produsent: Guro Anna Wyller Odden og Sara Birgitte Øfsti
Foto: Tom Sinding-Larsen

Forestillingen produseres med støtte fra Trafo.no, co-produseres av Rom for Dans og samarbeider med Villa Sult – institutt for spiseforstyrrelser

Forestillingen passer for alle fra 13 år og oppover.

Se facebook arrangement her

Trailer A4

av Hedvig Hjetland Lykke, 03/11/2016

Spise billetter

av Hedvig Hjetland Lykke, 27/10/2016

Billetter

av Hedvig Hjetland Lykke, 26/10/2016

Intervju med utøverne i A4

av Ida Frømyr Borgen, 24/10/2016

I produksjonen A4 stiller Rom for Dans spørsmålet: hvordan er det å være ung jente i dag? Med oss på laget har vi fått dansekunstnerne Anita Vika Langødegård, Ingvild Mæhle Skjøtskift, Charlott Madeleine Utzig, Ida Haugen og Ingvild Bertelsen. Vi har tatt en prat med de fem utøverne om deres opplevelse av å være en del av A4.

IMG_8694

Ingvild Mæhle Skjøtskift, Charlott Madeleine Utzig, Ida Haugen, Ingvild Bertelsen og Anita Vika Langødegård.

Tidligere i år deltok de fem utøverne på audition på Rom for Dans for å bli med på A4. Ingvild M. forteller at muligheten for å få være medskapende var en avgjørende faktor for at hun søkte på jobben som utøver i A4. Som medskapende utøvere er de fem danserne med på å forme forestillingen med sine egne erfaringer og bevegelser. For Charlott hørtes det spennende ut å være med på en interaktiv forestilling der det ikke er et veldig tydelig skille mellom publikum og dansere. “Det krever noe annet av meg som utøver”, forteller hun.

For Anita og Ida var det den spesifikke målgruppen, nemlig jenter på niendeklassetrinnet, som pirret nysgjerrigheten. ”Det er spennende å utforske et så spesifikt tema så grundig”, forteller Ida ”og det er på en måte et litt tidløst tema også.”. Hun kjenner seg godt igjen i tematikken og føler at hun har noe å bidra med.

Ingvild B. forteller at hun opplever et sterkt fokus på menn for tiden, både i nyhetsbildet og i dansefeltet. For henne er det derfor politisk interessant at Rom for Dans har valgt å skape en dansekunstproduksjon eksklusivt for kvinner. ”Som Ida sier er tematikken tidløs, men kanskje også veldig relevant akkurat nå?”, sier hun. “Jeg opplever å se mange arbeidsgivere (ulike oppsettinger og kompanier) innen danseverden som ser hovedsakelig, eller kun etter mannlige dansere. Jeg syns A4 gjør et godt poeng med å ansette kun kvinner, så unge jenter  får muligheten til å se at vi også kan”.

Foto: Tom Sinding Larsen

I A4 utforsker de fem utøverne spørsmål knyttet til identitet, selvbilde, kjønn og det å ta egne valg, og de er alle enige om at dans er et godt medium for å jobbe med disse temaene.

“Kroppen er veldig i fokus når en vokser opp.”, slår Anita fast. ”Den er hele tiden i endring, så det å vise ting i kroppen både emosjonelt og fysisk synes jeg er veldig viktig”. “Parallelt med et så stort fokus på kroppspresset”, skyter Charlott inn. Anita håper forestillingen kan åpne opp for noen nye tanker om kropp, og at publikum kanskje kan bli overraska over hvordan de ulike utøvernes kropper beveger seg.

Ida peker på at kropp som uttrykk kan være veldig abstrakt. Hun mener det kan være en utfordring i møte med ungdommen, men også en styrke fordi det kan være med på å åpne opp for flere tolkninger. Hun er veldig glad for at som utøver får møte ungdommen gjennom et verksted i forkant av  forestillingen, og synes det er kjempe viktig å bruker dansen og kroppen i dette møtet.

Charlott tror at A4 vil være et slags frirom for mange av ungdommene, og ser for seg at de nok er så vant til en skolehverdag som er mer firkanta og teoretisk, og som ikke passer for alle. ”Det at man faktisk får muligheten til å oppleve noe kroppslig og visuelt tror jeg kan være veldig berikende for mange som har de evnene.” forteller hun ivrig.

A4 er en dansekunstproduksjon om, for og med unge jenter. I dagens medier er det mye fokus på hvor vanskelig det er å være ung jente i dag.

Anita mener det er lett å få inntrykk av at det aldri har vært så vanskelig som i dag å være ung. Hun hadde derfor lyst til å være med på å bryte opp i denne oppfatningen, og forsøke å få fram flere sider av saken. “Det er mange positive sider ved å være ung jente. Du er ikke bare et offer, og du er ikke bare nødt til å være flink pike. Det er mulig å finne sin identitet med å bruke de egenskapene man har som menneske.”

For Charlott er det viktig å åpne opp og ufarliggjøre denne tiden – å erkjenne de vanskelige spørsmålene og å skape rom for dem. “Det er en del av livet å ha det vanskelig og møte motstand”, legger Ida til “og man lærer mye gjennom det.”. Charlott opplever at det er lett å relatere seg til tematikken og nevner spesielt spørsmål knyttet til identitet. ”Det er jo heller ikke noe man skal finne svar på når man har bikka fjorten, på en måte. Femten, da har jeg funnet meg selv!”, ler hun ironisk.

Utøverne forteller at de har jobbet mye med kategorisering og det å putte ting i bås. “Man kan jo både være kul og elegant samtidig.”, hevder Ida, “og like gutter og jenter. Begge deler er greit. Alt trenger ikke være så definert.”. “Det blir fortsatt mange båser,” fortsetter Ingvild B., “bare mindre båser kanskje?”.

Utøverne opplever at det som kanskje skiller dagens ungdom mest fra deres egne erfaringer med å være tenåring, er den store tilgangen på sosiale medier.

Foto: Tom Sinding Larsen

Som medskapende utøvere får de fem utøverne muligheten til å ta utgangspunkt i egne erfaringer rundt det å være tenåringsjente. 

“Jeg var sånn overachiever”, forteller Ingvild B. Hun prøvde litt for hardt å være flink og skulle ha seksere i alle fag, og dette er noe av det hun har tatt med seg inn i arbeidet med forestillingen A4. “Det henger fortsatt igjen, men var veldig sterkt da jeg var tenåring.” Ingvild B. føler det er viktig å vise at man ikke er alene om disse tankene. Hun husker at hun selv trodde det bare var hun som tenkte på den måten og at det fikk henne til å føle seg flau og rar.

Ingvild M. husker godt det å være bestevenn, på godt og vondt. Hvordan det kan være noe kjempefint, men at det kan også føles som en slags plikt. For Anita er vennskap og det å være jenter i grupper et sterkt minne. “Hvem skal du henge med i friminuttet, hvem skal du spise lunsj med, hvem skal du ta med deg hjem?”, minnes hun. ”Søken etter relasjoner og folk som man skal bli kjent med. Hvem er jeg i forhold til deg? Det er jo alltid aktuelt.”

Da Charlott var tenåring var hun veldig nysgjerrig og opptatt av å bryte grenser. Hun forteller også om et stadig press på å være sosial og at det å være alene var ikke akseptert. “Da var du rar. Etter jeg ble eldre forsto jeg at det ikke var rart i det hele tatt, og at det er viktig å trives i eget selskap”, sier hun. For Ida handlet tenårene om valg og identitet. “Det var så mye å velge mellom og jeg hadde lyst til så mye. Det blir kanskje til at man omfavner alt?”, sier hun. I løpet av prosessen har hun blitt overrasket over hvor mye som er likt på det hun tenker på i dag.

I november kommer det flere hundre niendeklassejenter fra skoler rundt om i Oslo hit til Rom for Dans for å oppleve A4.

Ingvild B. er veldig spent på det første møtet med en ny gruppe. “Jeg er nysgjerrig på hvordan de kommer til å motta den informasjonen og de forslagene som vi gir dem, og på hvilke forslag de kommer til å gi oss.”. Utøverne tar med seg ungdommens innspill fra workshoppen inn i forestillingen og Ingvild M. håper at dette kan være med på å gi dem en følelse av eierskap.

Hver dag kommer det en helt ny gruppe med jenter til Rom for Dans. Charlott gleder seg til at hver forestilling vil være forskjellig, fordi hver dag vil være et nytt møte. “Det handler mye om å holde forestillingen levende og uttrykket levende.” ”Og hver gruppe har sin egen stemning, som de tar med seg inn i rommet.”, legger Ingvild M. til.

Utøverne håper de klarer å skape et rom hvor unge jenter kan føle seg trygge og fri til å dele og oppleve, og de lurer fælt på om jentene de skal møte har andre tanker enn det de selv hadde da de var 14 år.

A4 utøvere insta

Lærerveiledning

av Hedvig Hjetland Lykke, 13/10/2016

A4

av Ida Frømyr Borgen, 27/09/2016

Hvordan er det å være ung jente i dag?

Rom for Dans undersøker dette spørsmålet i sin nye dansekunstproduksjon A4.

Foto: Tom Sinding-Larsen

Fem unge, kvinnelige dansere utforsker spørsmål knyttet til identitet, selvbilde, kjønn og det å ta egne valg.

A4 spiller for niendeklassejenter fra ungdomsskoler i Oslo i uke 45 og 46.

Mandag 7. – fredag 11. november kl. 10:00-12.30

Mandag 14. – fredag 18. november kl. 10:00-12:30

På noen av skoleforestillingene åpner vi opp for å slippe inn litt annet publikum som får oppleve forestillingen sammen med jentene. Ta kontakt med hedvig@romfordans.no hvis dette er av interesse.

Vi spiller også en åpen forestilling som en del av Showbox festivalen fredag 2. desember kl. 19.00. Forestillingen passer for voksne og ungdom over 13 år.

Billetter kan bestilles her

Spillested:

Rom for Dans, Marstrandgata 8, 0566 Oslo

A4 har mottatt prosjektmidler fra Scenekunstbruket.

A4

av Ida Frømyr Borgen, 27/09/2016

Rom for Dans starter nytt dansekompani

av Ida Frømyr Borgen, 06/09/2016

Siden oppstarten i 2005 har Rom for Dans hatt som mål å skape ny dansekunst med vekt på barn og unges deltakelse. Dette har resultert i en rekke kunstproduksjoner som blant annet har turnert i Den kulturelle skolesekken og blitt vist på ulike festivaler i inn- og utland. Nå tar Rom for Dans sats og starter Norges eneste faste samtidsdanskompani, der profesjonelle dansekunstnere og unge mellom 11-14 år vil jobbe likestilt frem mot større kunstproduksjoner.

VildeSaraYvonneKrist

“Jeg fant Jeg fant” på Folkemuseet 2013. Foto: Siri Mari Vitalis Larsen

– Når vi velger å jobbe med barn og unge er det fordi deres uttrykk og innspill interesserer oss kunstnerisk. Samhandling barn-voksne som forestillingsuttrykk skaper bilder og situasjoner som kan være aktuelle i vår tid og interessante for et bredt publikum, både voksne og barn, sier gründer og kunstnerisk leder ved Rom for Dans, Caroline Wahlström Nesse.

I 2012 ble Nesse tildelt Danseinformasjonens ærespris sammen med Camilla Myhre, bl.a. for sitt arbeid med barn og unge og for deres arbeid ved Rom for Dans.

prisen i hånda slide

Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse. Foto: Kristina Korsnes.

– Det er viktig å fortsette å utfordre hva dans kan være, hvem som kan delta, og hvordan barn og unges uttrykk kommer til syne i scenekunsten, forteller Myhre.

Det nye dansekompaniet tar sikte på en større kunstproduksjon med premiere høsten 2017, og er på jakt etter ungdommer som har en særlig interesse for dans og bevegelse. Myhre forteller at det nye dansekompaniet kommer til å jobbe med ulike tematikker, men at den første, store kunstproduksjonen i hovedsak vil handle om møter mellom mennesker, tilknytning og forflytning:

– Vi vil stille spørsmål ved hva det betyr å være hjemme, i en samtid hvor mennesker flytter og flykter på tvers av grenser, og hvor det å kjenne tilhørighet stadig endres. Med den neste forestillingsproduksjonen vil vi også gå i møte med ulike målgrupper, og utforske hvordan publikum kan interagere på ulike måter, sier hun.

– Forestillingen vil vises både på Rom for Dans’ egen scene og på forespørsel fra festivaler og lignende. Det er en intensjon å delta med forestillingen på SAND-festivalen 2017, avslutter Nesse.

Sammen med husdramaturg Marius Kjos vil Nesse og Myhre lede produksjonen. De har også fått med seg dansekunstnerne Ida Frømyr Borgen, Maaike Croles Fitjar og Hanne Frostad Håkonsen på laget.

IMG_8401 (1)

Hanne Frostad Håkonsen, Ida Frømyr Borgen og Maaike Croles Fitjar. Foto: Camilla Myhre

– Det blir spennende å starte et dansekompani med en blanding av profesjonelle dansere og ungdom. Jeg tror det blir interessant å lage danseforestillinger der både ungdom og vi voksne kan komme med ideer og være kreative sammen, sier Fitjar.

– Vi har store ambisjoner for kompaniet og håper å få se mange ungdommer med ulike dansebakgrunner på audition, forteller Borgen.

Oppdatering: Det er avholdt audition. Seks ungdommer er plukket ut til kompaniet.

Vi leter stadig etter noen flere gutter. Hvis du er interessert må du kunne delta på prøver/ øving hver tirsdag ettermiddag mellom 17.30-19.00, og én helg i måneden. Det må også medregnes mer arbeid opp mot premierer. Ta kontakt med ida@romfordans.no hvis du vil prøvedanse.

RfD er støttet av Norsk Kulturråd og Oslo Kommune.

 

Tekst: Hanne Frostad Håkonsen

Om Rom for Dans

av Hedvig Hjetland Lykke, 22/08/2016

Dansekurs for barn

av Hedvig Hjetland Lykke, 22/08/2016

Audition

av Ida Frømyr Borgen, 18/08/2016

Rom for Dans søker gutter og jenter mellom 11 og 14 år til dansekompani med ungdom og profesjonelle dansekunstnere.Maaike øye
PÅMELDING
Send epost merket “Audition dansekompani” til ida@romfordans.no.
Eposten skal inneholde navn, alder og eventuell erfaring med dans og/eller andre bevegelsesformer. Frist: 8. september 2016

AUDITION
Dato: 10. september
Tid: kl. 13.00
Sted: Rom for Dans, Marstrandgata 8, 0566 Oslo

Audition vil bestå av:
-En kreativ danseklasse
-Samtale/intervju

Husk å ta med:
-Treningstøy/klær det er lett å bevege seg i
-Drikkeflaske

Her kan du lese mer om dansekompaniet.

Foto: Ida Frømyr Borgen

Audition

av Ida Frømyr Borgen, 26/06/2016

Er du mellom 11 og 14 år og har en stor interesse for dans og bevegelse?

Rom for Dans starter høsten 2016 et nytt kompani med ungdom og profesjonelle dansekunstnere.
Foto: Ida Frømyr BorgenVi søker ungdom med ulik danse- og bevegelsesbakgrunn.

Kompaniet skal bestå av 5-8 ungdommer og 3-5 profesjonelle dansekunstnere, som trener, skaper og opptrer sammen som et dansekompani.

Som en del av kompaniet vil du få teknisk trening i samtidsdans og improvisasjon, lære hvordan du kan lage danser ut fra egne ideer og bevegelser og få være med på å skape forestillingene du selv danser i.

Ungdommer deltar gratis og ulønnet i kompaniet.

Kompaniet møtes:
-Tirsdager kl. 17.30-19.00
-Lørdag og søndag uke 43
-Lørdag og søndag uke 47
-Lørdag uke 49

AUDITION
Audition er avholdt, men vi vil gjerne ha med noen flere gutter.
Send epost merket “Audition dansekompani” til ida@romfordans.no.
Eposten skal inneholde navn, alder og eventuell erfaring med dans og/eller andre bevegelsesformer. Du vil få prøvedanse sammen med kompaniet på en av deres øvinger. Tidspunkt avtales individuelt.

Les mer om kompaniet her

Foto Ida Frømyr Borgen

Breakfast Clubbing

av Ida Frømyr Borgen, 06/06/2016

BreakfastClubbing 6.6.16

Her kan du lese mer om ÅPENT ROM.

KROM-kurs for lærere

av Ida Frømyr Borgen, 06/06/2016

Våren 2016 holder Rom for Dans, ved Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre, KROM-kurs for lærere ved Sørum skole i Akershus fylke. Kurset er et skoleutviklingsprosjekt i regi av Høyskolen i Oslo og Akershus. Aktører fra fagfeltene musikk, dans, drama og fortellerkunst er invitert inn for å dele sin kompetanse.

IMG_7797

Sørum skole ønsker å se på hvordan de kan ta i bruk kunstfaglig kompetanse i undervisningen og ivareta det kinestetiske, taktile, auditive og visuelle i alle fag. Prosjektet springer ut fra forståelsen av at barn har ulike måter å lære på, og at behovet for å se den enkelte elev derfor er viktig for at læring skal kunne finne sted. Målet med prosjektet er å skape et godt læringsmiljø og et godt psykososialt miljø.

Kurset på Sørum skole tar utgangspunkt i KROM. KROM er en kunstpedagogisk metode for å jobbe skapende med barn og ungdom. Deltagerne lærer å jobbe med egen kropp og bevegelse og å ta i bruk rommet på nye måter. De får trening i å oppdage og arbeide med elevenes egne uttrykk, samt en forståelse for hvordan kunstneriske metoder kan benyttes i eget arbeid i klasserommet.

Rom for Dans har tidligere erfaringer med denne typen kompetanseutveksling. I 2013 ble vi invitert inn i et SKUP prosjekt i regi av Den kulturelle skolesekken i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus. Den gangen jobbet vi med KROM ved tvillingskolene Oppsal-Vetland som har hørende og hørselshemmede barn under samme tak. Det prosjektet kan du lese mer om her.

IMG_7814

Lærerne ved Sørum skole som nå blir kurset i KROM, videreformidler og kurser igjen de andre lærerne ved skolen. Som en avslutning på prosjektet ønsker Sørum skolen å holde “Åpen skole”, der barna gjennomfører en visning eller happening for foreldrene og for hverandre.

Foto: Camilla Myhre

 

Fem utøvere til A4

av Hedvig Hjetland Lykke, 11/05/2016

Høsten 2016 setter vi i gang med det nye prosjektet A4 på Rom for Dans. A4 er en dansekunstproduksjon om, for og med unge jenter. Produksjonen utforsker spørsmål knyttet til identitet, selvbilde og kjønn og ønsker å bevisstgjøre unge jenter om egne uttrykk og egne valg. Interessen for A4 har vært stor, og etter å ha avholdt audition har vi fått med oss fem dansekunstnere på laget. Vi gleder oss til å jobbe med denne fine gjengen!

IMG_7764

Oppe f.v. Anita Vika Langødegård og Charlott Madeleine Utzig. Nede f.v. Ingvild Mæhle Skjøtskift og Ida Haugen (Ingvild Bertelsen var ikke tilstede)

 

IMG_7590

Ida Haugen (24)
Utdannet ved Studio Harmonic (Paris) og Kunsthøgskolen i Oslo
Ida har medvirket som utøver i prosjekter med bl.a. Stano Filko, Anna Daniell og den visuelle kunstneren Lars Nordby. Hun har også erfaring som utøver i egne verk. I perioden 2014-15 var hun aspirant i Carte Blanche.

 

 

IMG_7787
Ingvild Mæhle Skjøtskift (27)
Utdannet ved Universitetet i Stavanger
Ingvild har erfaring som danser fra arrangementer som VG lista topp 20, Skeive Dager Oslo og Melodi Grand Prix. Hun har medvirket i flere musikkvideoer og arbeidet med bl.a. Kompani UT og Dahls Danseteater. I tillegg har hun erfaring med å skape egne arbeider. Ingvild er utdannet pedagog og underviser fast ved bl.a. Oslo Musikk- og kulturskole.

 

IMG_7527
Charlott Madeleine Utzig (23)
Utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo
Charlott har erfaring som utøver fra Grenland dansekompani – ungdomskompaniet, Oslo Danse Ensemble og kompani/Ella Fiskum og Sudesh Adhana. Charlott har vært med å starte og er en del av dansekompaniet De Naive.

 

 

IMG_7551
Anita Vika Langødegård (23)
Utdannet ved Frikar Akademiet, Attakkalari-Center for Movement Art og Norges Dansehøyskole
Anita har lang erfaring som utøver i Frikar Dansekompani, og har opptrådt i både Norge og utlandet. Hun koreograferer også egne arbeid. Anita er utdannet pedagog og har erfaring med undervisning i bl.a. moderne dans og folkedans.

 

IngvildBertelsen_DK_4825c_0[1]
Ingvild Bertelsen (25)
Utdannet ved Danish National School of Performing Arts, Copenhagen m/utveksling ved Kunsthøyskolen i Oslo
Under studiene var Ingvild praktikant hos Badco Company i Zagreb og CCNR i Lyon. Hun har erfaring som utøver fra bl.a. Nordic Music Days på Slotsholmen, soloarbeid ved NOT Festival og Loona Nigths ved Danshallerne. Hun er for tiden aktiv i det kunstneriske kollektivet Danseatelier, med residens i København.

 

Praktisk informasjon
Forestillingen spiller i uke 45 og 46, 2016
Ukedager: for skoleklasser
Helger: åpne forestillinger

Spillested: Rom for Dans, Marstrandgata 8, 0566 Oslo

 

Tekst og foto: Ida Frømyr Borgen (foruten bildet av Ingvild Bertelsen)

ÅPENT ROM

av Hedvig Hjetland Lykke, 09/05/2016

a_r_poster_web_lilla

KROM kurs

av Hedvig Hjetland Lykke, 18/04/2016

KROM kurs for voksne

av Hedvig Hjetland Lykke, 18/04/2016

Rom for Dans tilbyr kurs i KROM for deg som ønsker å jobbe skapende med barn og ungdom.

Kursene passer for lærere, barnehagelærere, kunstnere, kunstpedagoger og andre som ønsker verktøy for å arbeide skapende med kroppen i rommet.

Kursene tilpasses til deltakerne, og lengden på kurset kan også tilpasses etter behov.

KROM kurs for deg som jobber med barn og ungdom gir verktøy for å:

• kunne se og ta i bruk barnas egne uttrykk
• kunne ta i bruk egen kropp og bevegelse i undervisningen
• finne kreative løsninger og ta i bruk rommet på nye måter i undervisningssituasjonen
• nå spesifikke kompetansemål for skapende dans i gym og musikk eller ta i bruk kunstneriske metoder for å nå andre kunnskapsmål i skolen.

KROM kursene består av tre kompetanseområder: kropp, rom og komposisjon.

KROM kurs Maaike

Følg med på Rom for Dans sin nettside eller facebookside for informasjon om kommende KROM kurs, eller ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon eller vil bestille kurs.

Breakfast Clubbing

av Hedvig Hjetland Lykke, 18/04/2016

Breakfast Clubbing på Dansens Dag

av Hedvig Hjetland Lykke, 18/04/2016

BreakfastClubbing_web

I samarbeid med PRODA arrangerer Rom for Dans Breakfast Clubbing i anledning Dansens Dag 29. april.

Det clubbes hos Rom for Dans i Marstrandgata 8 mellom 09.00 og 10.00.

DJ Frø styrer musikken og det blir servering av smoothies og frukt.

Alle er hjertelig velkomne, uavhengig av yrke og bakgrunn, dans som du er!

 

Audition

av Hedvig Hjetland Lykke, 31/03/2016

Vi søker fem kvinnelige dansekunstnere til vårt danseprosjekt A4.

A4 består av et verksted og en danseforestilling for jenter på 9. trinn. Prosjektet setter fokus på det å være ung jente i dag og ønsker å bevisstgjøre jenter om eget uttrykk og egne valg.

Dansekunstnerne må ha interesse for målgruppa og erfaring med verkstedarbeid med barn/ungdom.

Audition: 14.-15. april
Søknadsfrist: 1. april
Send søknad bestående av CV og motivasjonsbrev til ida@romfordans.no

Jubileumsår

av Hedvig Hjetland Lykke, 25/01/2016

Jubileumsåret 2015

av Hedvig Hjetland Lykke, 25/01/2016

I 2015 feiret Rom for Dans sitt 10-års jubileum med et ambisiøst jubileumsprogram.

Rom for Dans har som overordnet mål å være et kompetansesenter for kunstnerisk utvikingsarbeid og utveksling med høy egenproduksjon av publikumsrettede aktiviteter og nyskapende forestillinger.

Jubileumsåret 2015 har vært et pilot-år for hvordan vi ønsker at Rom for Dans skal utvikle seg de neste ti årene. Vi har hatt en høy utadrettet aktivitet med forestillinger, arrangementer og nye konsepter og modeller for samarbeid. Publikum i alle aldre har besøkt oss eller opplevd våre forestillinger i skoleverket eller på andre arenaer.

Her følger en oppsummering av noen av høydepunktene fra jubileumsåret 2015:

fyrverkeri

Åpning og jubileumsbok

Jubileumsåret startet med stortstilt åpningsfest og lansering av boka ”Rom for Dans. Et sted. Et kunstprosjekt”. Boka gir et tilbakeblikk på Rom for Dans sin ti år lange historie.

Jubileumsbok bilde

KROM

I 2015 har Rom for Dans gjennomført KROM på ulike steder og ulike vis med mange ulike mennesker.

KROM er både et kunstprosjekt og en kunstpedagogisk metode utviklet av Rom for Dans til bruk i skoleverket. KROM gir elevene verktøy til å jobbe skapende med kroppen. Målet er at elevene skal få delta i kunstneriske prosesser og bidra med egne uttrykk med kroppen i rommet.

Krom verksted

Les mer om KROM  her

IMG_5234

Fra oktober 2014 til mars 2015 turnerte KROM – kropp i rom i Den kulturelle skolesekken i Oslo. De tre utøverne Hanne Frostad Håkonsen, Ida Frøymyr Borgen og Maaike Croles Fitjar var både ute på skolebesøk og tok i mot elever i scenerommet til Rom for Dans.

Tilbakemeldingene fra skolene på KROM var svært gode med toppkarakter på praktisk gjennomføring, kunstnerisk nivå og formidling, samt elevenes opplevelse.

”Årets høydepunkt både for små og store!” (sitat: lærer)

Rom for Dans har i 2015 lært bort KROM metodikk til lærere, kunstnere, barnehagelærere og ansatte i kulturskolen, samt andre som jobber med barn og unge. Kurs og workshops er blitt avholdt hos Dansekunst i Østfold, på Kykliky-konferansen på Høyskolen i Oslo og Akershus og på Satellit festivalen i Göteborg.

Forskning og utviklingsarbeid

IMG_2602

I 2015 har Rom for Dans arbeidet med flere spennende FoU prosjekter.

KROM i Bodø-piloten

Våren 2015 var Rom for Dans en del av Bodø-piloten, i regi av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS). Bodø-piloten har som at av sine mål å styrke samhandlingen mellom kunstner og lærer , samt å finne modeller for samhandling som har overføringsverdi.

Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre var tre ganger i Bodø og gjennomførte KROM sammen med elever og lærere ved Østbyen skole. KKS hadde engasjert forsker Janne Lossius fra Universitetet i Nordland for å undersøke nærmere hva læreren får ut av et slikt kunstnerbesøk som KROM representerer.

KROM i Bodø-piloten ga oss interessante innspill fra lærerne på hvordan arbeidet virket for dem, hvilke verktøy som var nyttige og hva de ønsker mer av. Vi så at det å få prøve ut kunstneriske metoder i skolen ga noen lærere nye erfaringer med det å arbeide prosessorientert og nye tanker om hvordan barna i større grad kunne komme på banen og være med på å styre egen prosess og læring. Noen av de koreografiske verktøyene viste seg også direkte overførbare til andre undervisningssituasjoner.

Lenke til artikkelen KROM i Bodø-piloten av Rom for Dans finnes her

Lenke til forskningsartikkelen til Janne Lossius finnes her
IMG_2813

KROM på tvers

Et nytt, spennende samarbeid oppsto i 2015. Sammen med grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Kulturutvikling Østfold/Østfold DKS utviklet vi pilotprosjektet KROM på tvers.

I KROM på tvers er målet å prøve ut en ny type samhandling og utveksling mellom kunstnere og skoleverk der både lærere, lærerstudenter og elever får delta i en profesjonell kunstproduksjon og dra nytte av de erfaringer og verktøy som KROM – kropp i rom inneholder.

IMG_2599

Lærerstudentene ved Høgskolen i Østfold får som del av sin praksis komme ut i skolen sammen med kunstnere fra Rom for Dans og delta på KROM verksted sammen med elevene og klasselæreren, i regi av DKS. Lærerstudentene vil gjennom undervisningsopplegget få anledning til å reflektere over hvordan de kan ta erfaringen fra KROM videre inn i møtet med egne elever, hvordan de kan gå i dialog med kunstnere og kunstuttrykk i skolen og hvordan de kan arbeide for å inkludere kunstopplevelser og skapende arbeid i sin egen undervisning.

Forarbeid til KROM på tvers vil foregå i Østfold i november 2016, mens selve verkstedene vil gjennomføres vår 2017.

Rom for Dans presenterte KROM på tvers under konferansen Kunsten å dele på Litteraturhuset den 1. Desember 2015. Prosjektet vil presenteres ytterligere på våre nettsider etter hvert som oppstart nærmer seg.

A4 forprosjekt

Rom for Dans har i 2015 gjennomført dansekunstprosjektet A4 sammen med studenter ved Skolen for Samtidsdans ved seks ulike skoler i Oslo og Bærum. Kunstprosjektet retter seg mot jenter på 9. trinn.

Rom for Dans ønsket å lage en danseproduksjon spesielt rettet mot ungdomsskolejenter.

Tilbakemeldinger fra elevene og lærerne som deltok i A4 prosjektet var udelt positive. Lærerne forteller at de opplever et stort behov for å snakke om temaer som identitet, uttrykk, tilhørighet og kroppspress med jentene, og at kunstprosjektet åpnet opp for nye måter å ta tak i dette på.
Et “eget rom” og en kunstproduksjon kun for jentene ga muligheter for kommunikasjon, og lærerne opplevde at de kunne ta dialogen videre med elevene i etterkant.

Rom for Dans har mottatt SPENN – midler til å videreutvikle A4 til å bli en profesjonell produksjon med fem dansere. Dette arbeidet vil foregå våren 2016.

A4 spilles på Rom for Dans 7. – 20. november 2016.

Samarbeid og co-produksjoner

En fremtidsreise

Hos Rom for Dans kan barn mellom 2 og 14 år gå på dansekurs i regi av Nina Foss Lilleng og Miriam Morland. Her får de selv skape danseforestillinger og lære om kropp og bevegelse.
9. og 10. Mai 2015 viste danseelevene ved Rom for Dans forestillingen ”En fremtidsreise” i Ekeberg skulpturpark.

I denne filmen forteller Silvia om sin opplevelse av å medvirke i danseforestillingen.

Firkantskogen

I august 2015 var det première på forestillingen Firkantskogen på scenerommet hos Rom for Dans. Firkantskogen er en danseforestilling for barn fra 0-3 år, i følge med voksne. Stykket er skapt av dansekompaniet Ompaniet og ble co-produsert av Rom for Dans.

Les vårt intervju med de tre dansekunstnere i Ompaniet her

Firkantskogen ble svært godt mottatt av barn og foreldre. Forestillingen skal vises på Dansens Hus i februar 2016.

ÅPENT ROM

Åpent rom rosa

I samarbeid med PRODA og med støtte fra Oslo kommune arrangerte Rom for Dans ÅPENT ROM to uker i juni 2015. ÅPENT ROM skal imøtekomme behovet for fleksible arbeidslokaler og nye arbeidsmetoder i dansekunstfeltet. Rom for Dans stilte sine lokaler gratis til rådighet for dansekunstnere som ville trene, møtes og utveksle kunstfaglige erfaringer.
ÅPENT ROM vil arrangeres igjen i juni 2016.

Du kan lese mer om ÅPENT ROM 2015 her

Jubileumsforestillingen Underlandet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Tom Sinding Larsen Papirinstallasjon: Marit Roland

3. desember 2015 var det urpremière på jubileumsforestillingen Underlandet. I Underlandet samlet Rom for Dans et knippe av Norges fremste innen dans, performance, musikk, sang og visuell kunst. I spissen for det hele sto Sara (12) og Tage (15).

Les intervju med Sara om Underlandet her

I Underlandet fikk publikum oppleve en spektakulær miks av ulike uttrykk. I et særpreget visuelt univers skapt av papirkunstner Marit Roland ble det fremført nykomponert musikk av Martin Ødegaard av sangere og musikere. Dans, musikk, tekst og bilde ble sidestilte dramaturgiske elementer i forestillingen.

Rom for Dans de neste ti årene

Det er et mål for oss å videreutvikle Rom for Dans til å bli
en enda mer profilert produksjons- og forestillingsarena der nyskapende scenekunstuttrykk for og med barn og unge utvikles og synliggjøres.

Vi ønsker at Rom for Dans skal være et opplevelsessenter for barn, unge og voksne med et kontinuerlige tilbud der barn og unge kan interagere, samhandle og oppleve dansekunst av høy kvalitet.

Rom for Dans skal være et kompetansesenter der både kunstnere, studenter, lærere, elever og skoleledere kan få opplæring, verktøy, praksis og nye idéer.

blomsterbarn

Vi vil kontinuerlig arbeide med å videreutvikle Rom for Dans de neste ti årene. Gjennomføringen av jubileumsprogrammet 2015 har gitt oss viktige erfaringer og kunnskap som vi tar med oss på veien videre.

Ny trailer

av Hedvig Hjetland Lykke, 20/11/2015

Trailer Underlandet

av Hedvig Hjetland Lykke, 20/11/2015

Billetter Underlandet

av Hedvig Hjetland Lykke, 20/11/2015

Samtale med Sara om Underlandet

av Hedvig Hjetland Lykke, 16/11/2015

KROM forskningsartikkel

av Hedvig Hjetland Lykke, 11/11/2015

KROM

av Hedvig Hjetland Lykke, 11/11/2015

Ny forskningsartikkel om KROM

av Hedvig Hjetland Lykke, 11/11/2015

IMG_2635

Foto: Camilla Myhre, Østbyen skole

Universitetslektor Janne Lossius har på oppdrag fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen  undersøkt hva lærerne får ut av KROM – kropp i rom, og hvilke betingelser som er viktige for at samhandlingen mellom lærerne og kunstnerne skal fungere i denne typen kunstprosjekter.

Foto: Camilla Myhre, Østbyen skole

Foto: Camilla Myhre, Østbyen skole

Artikkelen konkluderer med at for å utvikle en modell for god samhandling mellom kunstnere og lærere er det viktig med god forberedelse, aktiv deltagelse underveis, refleksjon etter undervisning og ny implementering i etterkant.

Hele forskningsartikkelen til Janne Lossius kan leses her.

Trailer

av Hedvig Hjetland Lykke, 23/10/2015

Billettsalg

av Hedvig Hjetland Lykke, 19/10/2015

Forestilling: Underlandet

av Hedvig Hjetland Lykke, 19/10/2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Tom Sinding Larsen

Velkommen inn i Underlandet!

Rom for Dans fyller 10 år og feirer med jubileumsforestillingen Underlandet.

Inspirert av Alice i Eventyrland har Rom for Dans skapt en fantasifull forestilling fylt med merkelige vesener, livsvisdom, heltedåder og helt vanlige mennesker.

I Underlandet har Rom for Dans samlet utøvere fra ulike generasjoner for å si noe om tiden og hvordan tid påvirker oss.

Vi følger Sara (12) og Tage (15) på deres reise inn i Underlandet. Publikum ledes gjennom et labyrintisk, bevegelig landskap av papir. På veien møter de en klok filosof, en tullekunstner, et fabeldyr og en tvilling. Gjennom ulike prøvelser finner Sara og Tage sin vei og tar sine valg, og oppnår dermed ny styrke og innsikt.

I Underlandet får publikum oppleve en spektakulær miks av ulike utrykk. I et særpreget visuelt univers fremføres nykomponert musikk live av sangere og musikere. Dans, musikk, tekst og bilde blir sidestilte dramaturgiske elementer i forestillingen.

Rom for Dans har gjennom 10 år produsert dansekunst for og med barn, unge og voksne. Arbeidet tar form som forestillinger, verksteder og kunstnerisk utviklingsarbeid hvor man integrerer barn og unges uttrykk på lik linje med profesjonelle, voksne utøvere.

I Underlandet har Rom for Dans samlet et knippe av Norges fremste innen dans, performance, musikk, sang og visuell kunst, og går denne gangen enda lenger i å utforske de unges egne historier.

Medvirkende:

Medskapende utøvere: Sara Sørbye, Tage Bjørdal Haukeberg, Eivind Seljeseth, Daniel Z. Von Gertten, Eirik P. Krokfjord, Erik Aldenheim-Nerheim, Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas, Maya Mi Samuelsen, Karstein Solli, Jon Harthug

Kunstnerisk ansvarlig: Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos

Komponist: Martin Ødegaard

Tekst: Karstein Solli

Papirinnstalasjon: Marit Roland

Lysdesigner: Martin Myrvold

Lyddesigner: Morten Pettersen

Kostymedesigner: Hanne Beate Thomsen

Hår/maske: Kjell Nordström og Vilde Oe Bekken og Eira Stuedahl

Produsent: Rom for Dans v/Camilla Myhre

Produksjon: Hedvig Hjetland Lykke, Hanne Frostad Håkonsen og Anders Ødegaard

Praktisk informasjon:

Spillested: Rom for Dans, Marstrandgata 8, 0566 Oslo

Spilletider: Torsdag 3. desember kl. 18:00
Fredag 4. desember kl. 18:00
Lørdag 5. desember kl. 18:00
Søndag 6. desember kl. 18:00
Torsdag 10. desember kl. 18:00
Fredag 11. desember kl. 18:00
Lørdag 12. desember kl. 15:00

Billetter

Facebookarrangement

Forestillingen passer for voksne og barn fra åtteårsalder.

Underlandet er støttet av Norsk Kulturråd og Kunstløftet.

Aktuelt

av Hedvig Hjetland Lykke, 29/09/2015

Co-produksjoner hos Rom for Dans

Rom for Dans går en gang i blant inn som co-produsent på eksterne danseproduksjoner for barn og unge. Vi stiller da lokaler til rådighet til prøver og forestillinger og bidrar med markedsføring og synliggjøring av produksjonen.

Vi ønsker en tett dialog med kunstnerne vi co-produserer for, og bidrar gjerne med veiledning. Gjennom co-produksjoner håper vi å kunne bidra til at nye, yngre dansekunstnere får etablert seg i feltet for barn og unge.

I august 2015 var vi co-produsenter på Ompaniet sin forestilling Firkantskogen. Forestillingen ble filmet av Christian Karlsen. Her kan du se traileren.