Utleie

Rom for Dans leies ut til produksjoner, forestillinger, eksterne kurs, workshops og utviklingsarbeid. I tillegg til studioene og produksjonsrom har lokalene et lite møterom,  dame- og herregarderober, hyggelig oppholdsrom og kjøkken som leietakere kan disponere.

Rom for Dans er et sted hvor ulike mennesker i ulike aldre jobber i og med dansekunstneriske og andre sceniske prosjekter. Rommene kan også brukes til workshops, seminar, foredrag eller andre formål.

Rom for Dans er et viktig møtested mellom det profesjonelle dansekunstfeltet og studenter, barn og unge, foreldre og publikum, og fungerer som et åpent og inkluderende kulturhus, for Oslo generelt og Rodeløkka spesielt.

Rom for Dans holder til i de gamle lokalene til Nidar Bergene Sjokoladefabrikk. Lokalene er totalt på ca. 1000 m² og inneholder to store dansestudioer på hhv. 155 m² og 260 m², et mindre studio og treningsrom på 70 m², samt et produksjonsrom for profesjonell kunstnerisk virksomhet på 185 m².

Ta kontakt på: utleie(at)romfordans.no // Henvendelser blir normalt besvart tre dager i uken.

Studioene

Studio 1

Studio 1

Studio 1 er på 260m2 og er det største studioet. Studioet er lyst, har god takhøyde, og karamellfargede myke dansematter, speilvegg og fastmonterte barrer. Studioet har lydanlegg som leietakere kan disponere. Les mer om studio 1

Studio 2

Studio 2 er på 155m2. Studioet er lyst, har god takhøyde, og lys grå, myke dansematter. Studioet har lydanlegg som leietakere kan disponere. Les mer om studio 2

Studio 3

Studio 3 er på ca 70m2. Studioet passer til alternativ trening samt til produksjoner i mindre format f.eks koreografiutviklingskontrakter, eller solo/duo/trio-arbeider. Studioet har lydanlegg, to ergometersykler, en tredemølle, vekter, slynger, yogamatter, ribbevegg og barre som leietakere kan disponere. Les mer om studio 3

Reservasjonsvilkår for studioene

Produksjonsrommet

Produksjonsrommet / scenerommet er på 185m2 og er etablert med tanke på å gi profesjonelle kunstnere / grupper / kompanier mulighet til å jobbe i et studio tilnærmet lik et scenerom over tid, uten å måtte ”rigge ned” hver ettermiddag. Rommet egner seg godt som forestillingsrom. Les mer om produksjonsrommet

Reservasjonsvilkår for produksjonsrommet

Faste leietakere

Del denne