Fagtekster

[@portabletext/react] Unknown block type "image", specify a component for it in the `components.types` prop

Her kan du lese artikler og fagtekster skrevet av Rom for dans og våre samarbeidspartnere.

Vi anbefaler Google Chrome som nettleser for enklest å kunne lese artiklene.

Gunn Engelsrud: Å medvirke for å skape dansekunst – et forsøk på analyse av begrepsbruk og muligheter for teoretisering

Johannes Hafnor: Gullet ligger i gnisningene