HFDK

Høyskolen for dansekunst ble stiftet i 2015 og startet opp året etter med studieprogrammet BA i dansekunst og koreografisk tenkning.

I 2021 endret studieprogrammet navn til BA i dansekunst og koreografi. Skolen tar opp studenter hvert tredje år med plass til 20 studenter i hvert kull. Høyskolen er grunnlagt av Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre som også er ansatt ved høyskolen som hhv. dekan og rektor og førsteamanuenser i dans. Utdanningen er godkjent av NOKUT og Kunnskapsdepartementet, og mottar fra 2019 driftsstøtte over statsbudsjettet.