Barn og voksen danser sammen

Vår Kompetanse

Rom for Dans er et sted der idéer og metoder for dansekunstnerisk arbeid utforskes, utvikles og formidles.

Barn som danser

Dansekunst for barn og unge

Rom for dans sitt hovedfokus er kunst for og med barn og unge. Vi har gjennom snart 20 år utviklet metoder for skapende dans og koreografi, og veiledning av kunstneriske prosesser.

Vår kunstpedagogisk metode KROM er laget spesielt for skoleverket. Metoden undervises i dag både i høyere utdanning og gjennom kurs og verksteder for barn og voksne.

Rom for dans har i dag et fagmiljø bestående av 10 fast ansatte, alle med høyskoleutdanning innen dansekunst og en særskilt interesse for barn og unge. I tillegg ansettes ca 20 kunstnere årlig i ulike kunstneriske utviklingsarbeid.

Barn er med på KROM

Samarbeid og utveksling

Gjennom kompetanseheving, samarbeid og dialog ønsker vi å øke interessen for og satsningen på dansekunst for barn og unge.

Rom for dans samarbeider med aktører fra det frie kunstfeltet, kunst- og utdanningsinstitusjoner og forskere om utvikling av prosjekter og metodikk.

En viktig samarbeidspartner er Høyskolen for dansekunst. Høyskolen tilbyr en bachelor i dansekunst og koreografi og er en av få kunstutdanninger som har barn og unge på timeplanen. KROM-metoden er implementert i studiet, og bachelorstudentene inngår i kunstneriske utviklingsarbeid ved Rom for dans.

Andre samarbeidspartnere inkluderer NTNU, NORD Universitet, Kulturskolen, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Høyskolen i Østfold, Oslo MET, Høgskulen på Vestlandet og Den Kulturelle Skolesekken.

Bilde av forestillingen Underlandet

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunstnerisk utviklingsarbeid er kunstens forskning. Et kunstnerisk utviklingsarbeid innebærer å forske i og gjennom kunstneriske prosesser og kunstpedagogiske praksiser.

Kunstnerisk utviklingsarbeid
Caroline veileder kunstproduksjon

Veiledning av kunstproduksjon

Rom for Dans tilbyr veiledning av kunstproduksjoner og forestillinger.

Ønsker du veiledning eller nye verktøy omkring koreografiske prosesser, komposisjon eller faglige spørsmål? Eller ønsker du en dramaturg eller noen å diskutere konseptet ditt med? Eller bare et ytre øye på slutten av prosessen? Ta kontakt, så finner vi en form som passer for deg.

Veiledning

Kurs og workshops

Ønsker du kurs – ta kontakt med prod@romfordans.no Vi tilbyr ulike kurs og workshop innen skapende dans, koreografi og veiledning av kunstneriske prosesser. Kursene tilpasses alltid etter deltakerne, og lengden på kurset kan også tilpasses etter behov.

Foredrag

Caroline og Camilla underviser KROM

Ønsker du foredrag – ta kontakt med prod@romfordans.no Rom for Dans presenterer ofte sine arbeidsmetoder og sitt kunstneriske ståsted som del av seminarer og konferanser i ulike sammenhenger. Presentasjonene utformes slik at publikum engasjeres og får oppleve, erfare og reflektere.

KROM kurs

Barn i full gang med KROM verksted

Rom for Dans tilbyr kurs i KROM til ulike grupper. På disse kursene får deltakerne en innføring i KROM-metoden. KROM er en kunstpedagogisk metode utviklet til bruk i skoleverket av Rom for Dans.