Utleie av dansestudio

Rom for Dans er en kunstnerstyrt, ikke-programmerende arena for det frie scenekunstfeltet. Rom for Dans er det stedet i landet der flest profesjonelle dansekunstnere møtes daglig. Antall besøkende er beregnet til ca 25.-30.000 pr år.

Dersom du skal betale fra utlandet, må du som regel bruke IBAN og BIC/SWIFT. Vårt IBAN-nummer er NO1950100690788, og BIC/SWIFT-kode er DNBANOKXXX

Plantegning sort prod

Svart Produksjonsrom er en ‘blackbox’ på 185kvm med fastmontert lysrigg og lydanlegg, og rommet har sceneplattinger tilgjengelig. Rommet egner seg også for fremvisninger med publikum.

Hvitt produksjonsrom

Hvitt Produksjonsrom er en ‘whitebox’ på 155kvm med lysrigg og lydanlegg. Vinduene kan blendes ved behov. Rommet egner seg også for fremvisninger med publikum.

Store Studio

Store Studio er en dansesal på 251kvm med lydanlegg, ballett-barrer og full speilvegg. Speilene kan dekkes til om ønskelig. Vinduene kan ikke blendes.

Lille Produksjonsrom

Lille Produksjonsrom er 65kvm og fungerer fint som både kontor og danserom i ett. Rommet har lydanlegg, og det er et speil på den ene kortveggen som kan dekkes til om ønskelig.