Vi er Rom for dans

Rom for Dans er en kunstnerstyrt produksjons- og forestillingsarena.

Hos Rom for dans er vi opptatt av å skape kunst som engasjerer, og som oppmuntrer til deltakelse og refleksjon. I 20 år har Rom for dans skapt forestillinger og verksteder for ulike målgrupper.

I 2024 har Rom for dans 20-års jubileum som markeres med jubileumsforestillingen Livsverket i september.

Et av Rom for dans sine hovedmål er å skape danseforestillinger for og med barn og unge. Hvert år opplever tusenvis av skoleelever våre produksjoner, enten her på huset eller gjennom Den Kulturelle Skolesekken.

Rom for dans tilbyr kurs i skapende dans for ulike aldersgrupper. Barn og unge får jobbe kreativt med bevegelse, utforske sitt eget uttrykk og være med på å lage forestillinger.

Nyskapende kunstnerisk praksis krever åpne rom og alternative scener der kunstneren selv kan skape egne rammer for sin kunst. Årlig leier mellom 25-30 ulike kunstnergrupper rom og produserer og/eller viser sine forestillinger i våre lokaler. Rom for dans er slik sett et viktig ledd i infrastrukturen for det frie scenekunstfeltet.

Rom for dans er det stedet i landet der flest profesjonelle dansekunstnere møtes daglig. Antallet besøkende er beregnet til 25.-30.000 pr år. Høyskolen for dansekunst og PRODA profesjonell dansetrening er faste leietakere.


Rom for Dans er et sted der idéer og metoder for dansekunstnerisk arbeid utforskes, utvikles og formidles. Våre ansatte er alle høyskoleutdannede, med spisskompetanse i skapende dans og veiledning, og produksjon og formidling av profesjonell dansekunst.

Rom for dans er grunnlagt og drives av dansekunstnere Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre.

Rom for dans er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Kulturdepartementet og Oslo kommune.