Kurs og foredrag

Ønsker du kurs eller foredrag – ta kontakt med prod@romfordans.no

Eksempler på kurs og foredrag vi har holdt

BAREDANS/ Bodø Arena for Dansekunst

Marius Kjos, førsteamanuensis i dans og fast ansatt ved Rom for Dans, ledet en todagers workshop med fokus på koreografiske verktøy. Deltakerne i workshopen fikk kunnskap om og erfaring med å arbeide med skapende prosesser for og med barn og unge med utgangspunkt i koreografiske verktøy. Workshopen foregikk som en del av PRODAs tilbud til profesjonelle dansere/dansepedagoger i Bodø.

Kurs for lærere ved Sørum skole i Akershus

I regi av Høyskolen i Oslo og Akershus og Oslo DKS deltok Rom for Dans i et skoleutviklingsprosjekt (SKUP-prosjekt) ved Sørum skole i Akershus. Det overordnede målet for prosjektet var at de ansatte og elevene skulle tilegne seg nye metoder for å lære, samt å forbedre det psykososiale miljøet ved skolen. Prosjektet foregikk over flere måneder og Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre fra Rom for Dans var flere ganger på besøk ved skolen. Lærerne fikk nye verktøy for å jobbe med kroppen og rommet som de kunne ta med seg videre i undervisningen.

Sebastian og Nasser danser sammen

Scenekunst, pedagogikk og deltakelse

Seminaret Scenekunst, pedagogikk og deltakelse ble arrangert av Landing og Scenekunstbruket. Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre fra Rom for Dans deltok sammen med utøverne Sebastian Tjørstad, Nasser Mhende og Tage B. Haukeberg. De presenterte kunstprosjektene KROM – kropp i rom og Bære gjennom en interaktiv performance, forelesning/presentasjon og forestilling. Deltakerne reflekterte sammen rundt kunstproduksjon med fokus på barn og unges deltakelse.

Kunsten å dele

Konferanse om forskning på kunstformidling til barn og unge. Arrangert på Litteraturhuset i Oslo av Rikskonsertene, Scenekunstbruket, Nasjonalmuseet, Norsk Forfattersentrum, Film&kino og Norsk kulturråd. Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre holdt foredrag om prosjektet KROM på tvers, et forskningssamarbeid med lærerutdanningen ved Høyskolen i Østfold.

Teipfigurer

Å veilede dansekunst

Kurs for PRODA - profesjonell dansetrening, i Oslo, Bergen, Trøndelag, Østfold, Innlandet og Vestland. Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre deler av sine metoder rundt skapende dans, koreografi og veiledning av en kunstnerisk prosess.

Tilbakemeldinger på kurs og foredrag

«Jeg har fått økt bevissthet rundt egen praksis og nye verktøy. Kurset la til rette for et inkluderende fellesskap og var en ny arena å møtes på – noe vi utførte sammen.»

Lærer Sørum skole

«It was the highlight of the day. I was intrigued and anxious, then slowly drawn into the experience and by the end moved and liberated by what I had witnessed. It was a brilliantly crafted session and worked so well.»

Paul Roberts, styreleder Creativity, Culture & Education, UK.

«Inspirerende! Rom for Dans tok med publikum på en interaktiv, fysisk erfaringsutveksling. Vi fikk selv ta del og ble bevisst vår egen kropp.»

Konferansedeltaker.