Forestilling

A4

Hvordan er det å være ung jente i dag?

A4 er en dansekunstproduksjon om, for og med unge jenter. Produksjonen utforsker spørsmål knyttet til identitet, selvbilde og kjønn og ønsker å bevisstgjøre unge jenter om egne uttrykk og egne valg. Både verksted og forestilling ledes og gjennomføres av fem profesjonelle, unge, kvinnelige dansekunstnere med særskilt interesse for og erfaring med nettopp denne målgruppen.

I verkstedet deltar elevene i refleksjon, skapende prosess og visning. Idéer og materiale som utvikles av elevene i verkstedene tas videre inn i forestillingen. Publikum kommer tett på én utøver og hennes personlige historie. Etter hvert flettes de fem historiene sammen i ulike tablåer og gjenkjennelige situasjoner; klasserommet, skolegården, på fest. Publikum opplever støtte, svik, konkurranse, utenforskap, sårbarhet, tøffhet, utilstrekkelighet, styrke og mot.

Tilbakemeldinger

A4 er blitt vist for om lag 400 jenter fra flere ulike ungdomsskoler i Oslo. Tilbakemeldingene fra elevene og lærerne deres har vært overstrømmende positive! Her er noe av det lærerne sier om A4:

“Fantastisk forestilling. Elevene var bergtatt og det samme ble jeg.”

”Skolen åpner opp for det kunstneriske og ser at det er en måte man kan lære hverandre sosial kompetanse. Elevene kan øve seg på å stå for sitt uttrykk. Det går på valg man tar i forhold til ”hvem er jeg? Og hvordan vil jeg uttrykke meg?”

”Vi trenger nye metoder i skolen for å utvikle den sosiale, relasjonelle kompetansen elevene trenger. Vi kan ikke bare gjøre det samme og få de samme resultatene. Vi må tenke nytt og ta i bruk andre metoder. Rom for Dans tilbyr verktøy og metoder som skolene og elevene har bruk for.”

”Hvis man kan få vist det kunstneriske samtidig som elevene får noe igjen for det personlig, det kan jo ikke bli bedre!”

Målgruppe:
Jenter på 9. trinn

Tid:
3 timer (2 timer verksted og 1 time forestilling)

Antall utøvere:
5 (Utøvere 2016: Anita Vika Langødegård, Ingvild Mæhle Skjøtskift, Charlott Madeleine Utzig, Ida Haugen, Ingvild Bertelsen og Elin S. Johansen)

Maks antall elever:
50

Antall verksteder/forestilling per dag:
2

Praktisk tilrettelegging:
Verkstedet foregår hos Rom for Dans på Rodeløkka i Oslo eller i et egnet scenerom i fylket/kommunen. Hos Rom for Dans finnes alt av teknisk utstyr og vi sørger for opprigg/nedrigg. Hvis produksjonen legges til et annet scenerom må disse sørge for teknikk og rigg etter avtale med Rom for Dans.