Forestilling

HABITAT

Bilder av dansere i telt

HABITAT er et iscenesatt dansekunst-verksted som tematiserer hva et hjem kan være. I en tid hvor hjem oppløses, mennesker flytter på tvers av grenser og hvor det å kjenne tilhørighet stadig endres blir også vårt forhold til hva som kan kalles et hjem endret.

Vi mennesker lever i en omskiftelig tid preget av uro, forandring og oppløsning, der folk flytter og flykter innad og på tvers av grenser, og hvor selve oppfattelsen av «hjemmet» stadig endres. Mennesker i alle aldre skaper seg hjem der de er, eller de bryter opp og drar til et nytt sted for å skape et hjem et annet sted. Dette er det store bakteppet til vår tematikk.

I trygge Norge lever det mennesker som har opplevd at hjem har gått i oppløsning, eller som har kommet til dette landet fordi de eller foreldrene har måttet flykte. En slik opplevelse kan være vanskelig å ta innover seg for de som ikke har opplevd annet enn å flytte til en større leilighet. Samtidig får vi daglig nyheter om klimaflyktninger, krig og terror, gjerne i en salig blanding med reklame og nyheter om Farmen kjendis. Hva gjør disse kontrastene med oss? Hva tenker de unge om sin egen situasjon og posisjon i verden?

I Habitat skaper vi et lekent og alvorlig rom der både de små individuelle opplevelsene og de store tematikkene får plass. Elevene får ta del i en refleksjon om hva som får den enkelte til å føle seg hjemme, hva de trenger for å skape den følelsen. Hvorfor er hjemmet vårt og tilhørighet til et sted og til andre mennesker så viktig for oss? Hva trenger vi for å skape et hjem? Reflekterer vi av og til også over hva som skal til for å få en annen til å føle seg hjemme, eller velkommen?

HABITAT som iscenesatt verksted er en videreutvikling av en forestilling ved samme navn som tidligere har vært spilt bl.a. i DKS Oslo og ved den internasjonale festivalen Oktoberdans i Bergen.

Utøvere:

Her kan du se tidligere versjon: