Forestilling

KROM i musikkfaget

KROM i musikkfaget

KROM er et verksted i skapende dans for musikkfaget på ungdomstrinnet.

I tråd med læreplanen i musikk får elevene utforske dans gjennom verkstedet KROM i musikkfaget.

Elevene får erfaring med å skape og uttrykke seg med kroppen ved hjelp av KROM-metoden, en kunstpedagogisk metode spesielt utviklet for bruk i skoleverket. Metoden bygger på arbeidsmåter fra koreografi og skapende dans.

Dans forbindes ofte med prestasjon og mange elever tror at de ikke «kan» danse. KROM handler om å gi elevene verktøy til å utforske bevegelse innenfor trygge rammer. Alle som har en kropp kan delta. Alle kan KROMme!

I KROM for musikkfaget veileder to dansere elevene gjennom en kunstnerisk prosess. Dialog og refleksjon er sentrale pedagogiske virkemidler. Vi spør hva kroppen kan være og gjøre, og ser sammen på hva kroppen kan uttrykke.

Danserne gir enkle oppgaver som er utformet slik at elevene får ta egne valg med kroppen i rommet – slik skaper de selv koreografi. Hele klassen deltar i et felles kunstnerisk prosjekt.

Tilbakemeldinger fra elever på 9. trinn:

  • Vi lærte at dans kan bety mer enn det vi trodde på forhånd
  • Alle turte å vise fram sin dans og det ga bedre selvtillit
  • Forklaringene var tydelige og forståelige
  • Danserne som var på besøk var snille
  • Vi lærte hvordan man kan komponere en egen dans