Forestilling

Maur

Maur av Polyglot

Maur er en interaktiv danseforestilling for barn fra 3 - 9 år. Forestillingen er opprinnelig produsert av det australske kompaniet Polyglot Theatre og er produsert og omarbeidet for skole og norske forhold av Rom for dans, i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken.

Tre maur ankommer skolegården. De snakker ikke, men driver med sitt, organiserer og plasserer det som ser ut som brødsmuler eller kanskje egg i ulike formasjoner. Elevene trekkes mot maurene, de begynner å hjelpe maurene. Etter hvert får elevene egne idéer og tar gradvis over arbeidet.

Forestillingen Ants ble produsert av Polyglot Theatre i 2012 og har siden spilt for tusenvis av barn i Australia. Forestillingen er laget for offentlige rom og har blant annet vært satt opp i parker, på torg, kjøpesentre, flyplasser og museer. I samarbeid med Polyglot Theatre produseres en ny norsk versjon, Maur, som er tilpasset skoler og barnehager.

Prosjektet er et samarbeid mellom Rom for Dans, Polygot Theatre, DKS Innlandet og DKS Oslo som fire likeverdige parter. Rom for dans er faglig og kunstnerisk ansvarlig for produksjonen i Norge og har laget en versjon som fungerer i møte med skolen og elevene.

Tre dansere utkledd som maur sammen med en 1. klasse i botanisk hage

Forestillingen Maur utøves og utløses i en fellesskapssetting, basert på et interaktivt møte. Elevene møter maurene på sin hjemmebane; skolen. I forestillingen står barnas handlinger sentralt.

Uttrykket i Maur er lekent og kostymene spektakulære. Samtidig skjer samhandlingen i fullt alvor. Maurene kommuniserer kun gjennom kroppsspråk, klikkelyder og gjennom en aktiv igangsetting/organisering av rommet.

Stykket kan kobles til tematikker som bærekraft, økologi og natur. Med vår tids utfordringer rundt utryddelse av insekter (selv om maurene ikke er utrydningstruede) kan stykket være en inngang til diskusjon og læring om insektenes rolle i våre liv, og kan enkelt kobles til flere av skolens læringsmål og det overordnede temaet bærekraft.

Tre dansere utkledd som maur i forestilling for barn

Stykket handler om kommunikasjon og samarbeid. Maurene tar barnas ønsker og innspill på alvor, og interaksjonen skjer på barnas premisser. Dette er verdier som vi på Rom for dans er opptatt av i våre egne kunstneriske arbeider, og vi ser samarbeidet med Polyglot som en naturlig forlengelse av det vi allerede gjør.


Maur er en interaktiv danseforestilling for barn fra 3 - 9 år med tre dansere og to inspisienter. I skolen passer forestillingen best for 1. og 2.trinn.

Foto: Ida Maria Halvorsen og Camilla Myhre, Rom for dans

Film: Ingeborg Bjerke Styve