Forestilling

#ME&U

I #ME&U kommer publikum tett på utøverne og deres personlige historier, og tar opp temaer som kjønnsidentitet, kropp, uttrykk og det å ta egne valg. Vi går inn i klasserommet, skolegården, på fest osv og det skapes rom for sunne samtaler om kropp og identitet, relasjon og grensesetting. Foto: Lars Opstad. Dansere: Charlott Madeleine Utzig, Erlend Auestad Danielsen, Ida Haugen, Anita Vika Langødegard, Jonathan Ibsen.

I #ME&U kommer publikum tett på utøverne og deres personlige historier. Forestillingen tar opp temaer som kropp, identitet og det å ta egne valg.

#Me&U er en interaktiv danseforestilling som er laget for ungdomstrinnet. #Me&U handler om det å være ung og utforsker spørsmål knyttet til relasjoner, kropp og identitet.

Hvordan ser vi hverandre og hvordan snakker vi med hverandre? Gjennom forestillingen er det et mål å bevisstgjøre de unge om egne muligheter, uttrykk og valg. Dialog, samhandling og toleranse vektlegges, og det at det er flere kvaliteter ved det å være unge enn ytre ting som utseende og prestasjon. Det skapes rom for åpne samtaler om kropp, uttrykk, relasjon, drømmer og ambisjoner.

Hvordan kan vi skape et rom der vi kan tørre å uttrykke oss fritt og vise hvem vi er?

I forestillingen utspiller det seg fem danse-soloer simultant i rommet. Lyder og historier fra de ulike soloene smitter over på hverandre og skaper sammenhenger mellom tematikkene. Etter hvert kommer utøverne sammen i gjenkjennelige situasjoner; klasserommet, skolegården, på fest og liknende, med tematikker som støtte, svik, utenforskap, sårbarhet, forelskelse, samhold og styrke.

«Jeg er veldig imponert over tilrettelegging, treffsikkerhet og balanse i opplegget (...) Jeg kjenner scenefag og ungene godt. Dette traff dem perfekt i skjæringspunktet mellom gjenkjennelse, undring, kunstopplevelse og læring – over hele linja (...)»

Geir Ellingsen