Forestilling

Tett På

Karstein Solli under presenningen

Hva vil det egentlig si å være tett på? Tett på noe eller noen, tett på seg selv eller tett på verden?

Når vi viker unna, er det for å få overblikk, eller for å beskytte oss?

I dansekonserten Tett på tematiseres det å være langt borte og nær, her og nå, konkret i rommet, – og gjennom bilder og møter som utspiller seg i andre rom, et annet sted i verden, i en annen tid. Vi møter mennesker som går ut og inn av roller og konstellasjoner, og som konstruerer og dekonstruerer rom og situasjoner, fiksjon og virkelighet.

Noen ganger kjennes det som alt er utenpå.
Hud som brunt papir.
Hodet i en boks.
Skjellett som ikke kan stå.
Reisverk aldri fullført.
Det er da jeg går ut i skogen og oppsøker lukter jeg ikke har kjent på lenge.
Og hun går ut i hagen og rydder og flytter på ting.

Kunstnerisk ansvar: Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre
Musikalsk ansvarlig: Hild Sofie Tafjord og Anders Førisdal
Tekster: Karstein Solli
Scenografi: Christina Lindgren
Lysdesign: Jean Vincent Kerebel (Oslo)
Lyd: Morten Pettersen
Dansere: Gry Kipperberg, Erik Rulin, Karstein Solli, Anna Kirsebom Lanto, Robin Strøm Nilsen.
Musikere: Hild Sofie Tafjord og Anders Førisdal og Jesper Sønntvedt
Produsent: Rom for Dans

Rommet og møtene i rommet var overordnet tema for prosessen, og nærhet og distanse ble tematisert, også på menneskelige, relasjonelle plan. Vi ville sette det sårbare og ikke tilgjorte, både menneskelig varme og råskap, i ulike perspektiv.

Forestillingen ble utviklet og vist i scenerommet Rom for Dans i 2009 under Ultimafestivalen, og ble i 2010 også vist som gjestespill ved RAS scene, Sandnes. Et bearbeidet utdrag av forestillingen ble vist under det internasjonale seminaret Focus on children and young people, Kedja 2009 Kuopio. Her deltok Rom for Dans i en helaftens produksjon av flere verk, med tittel Corridor, samt i panelet “4. Sharing session: Overview of existing projects in the field“.

Et utdrag fra «Tett på» vist 15-17.juni 2009, i Kuopio, Finland. Dette var en samproduksjon under Kedja.
6 koreografer fra de ulike nordiske-baltiske landene deltok, med barn/unge som utøvere.

Rom for Dans ved Wahlström Nesse og Myhre var Norges representant med sitt verk ”Hands on” som var et utdrag fra forestillingen “Tett på”.

Sidsel Pape skrev følgende i Dagsavisen: ”Det norske bidragets kunstneriske integritet skiller seg ut..”

Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse deltok også i seminar med presentasjon av Prosjekt Isadora.

Samme utdrag ble også vist under åpningen av konferansen ”Kropp og sinn” i regi av Studenthelsetjenesten, UiO, 2010, der Terje Tjøme Mossige danset Karstein Sollis rolle.