Barn danser rundt tråder og linjer av maskeringstape

KROM Lærerveiledning

Visste du at over 15.000 elever har vært med på KROM?

Nå er det deres tur!

Sagt om KROM

”Supergøy!”

Elev 4. trinn

”Årets høydepunkt for både små og store!”

Lærer 2. trinn

”Jeg syns det er fint å få være kreativ og få være smart på en litt annen måte”

Elev 10. trinn

”Verkstedet utfordrer forestillingen om at dans og kunst er noe langt utenfor oss selv. Slik kan det også fremstå som en inspirasjon for elevene til å tenke ukonvensjonelt både om hva kunsten og klasserommet kan brukes til.”

Torunn Liven, anmelder i Periskop

Jente med teip

KROM: spørsmål & svar

Hva er KROM?
KROM er satt sammen av ordene kropp og rom. I KROM jobber vi skapende med kroppen i rommet. Elevene får delta i et verksted og lage sin egen dans.

Trenger man noen forkunnskaper for å delta i KROM?
Nei. Alle som har en kropp kan delta, uavhengig av kjønn, alder eller kulturell
bakgrunn. Alle kan KROMme!

Er det noen praktiske forberedelser vi bør gjøre?
Det kan være greit å vite at KROM-verkstedet varer i 90 minutter.

Hvem er det vi møter i KROM?
KROM ledes av tre profesjonelle dansekunstnere. De har lang erfaring med å jobbe kreativt med barn og ungdom, både gjennom utdanning og arbeid.

Utøvere i KROM

Hva er forventet av meg som lærer?

 1. At du forbereder elevene dine på KROM verkstedet før det kommer til din klasse.
 2. At du deltar i verkstedet sammen med elevene dine.
 3. At du gjør en form for etterarbeid/oppsummering med elevene dine i etterkant av KROM verkstedet.
Tre gutter gjør KROM

1. Å forberede elevene

Det å jobbe skapende med kroppen kan virke uvant eller skummelt for noen. Derfor er det fint om du som lærer kan inspirere elevene til å bli med på noe helt nytt.

Snakk med elevene om at dere skal få besøk av/besøke Rom for Dans.
Forbered elevene på at de selv skal delta i et verksted og at de også skal få skape sin egen dans.

KROM i klasserommet

2. Å delta sammen med elevene

Når elevene deltar i KROM-verkstedet, får de:

 • erfaring med å være i en skapende prosess
 • økt forståelse for egen kropp og bevegelse
 • reflektere rundt spørsmål om kroppen
 • øve på samarbeid
 • øvelse i å se og bli sett

Når du som lærer deltar i KROM-verkstedet får du:

 • oppleve elevene dine på en ny måte
 • selv være i en skapende prosess
 • inspirasjon til egen undervisning

Vær gjerne aktiv - både i de praktiske oppgavene og i samtalene.
La kunstnerne ta ansvar for situasjonen i klasserommet,
– og det er ikke nødvendig å hysje mens verkstedet pågår.

Barn er fornøyd med KROM

3. Å gjøre etterarbeid med elevene

Det er fint om du som lærer tar deg tid til en felles refleksjon om det klassen har vært med på. Kanskje sitter elevene igjen med opplevelser, erfaringer eller læring som det er viktig å ta vare på?


Snakk med elevene om det dere har opplevd.
Er det noe av det som har kommet frem som kan knyttes til noe av
lærestoffet, det sosiale eller annet klassen jobber med?

Utøvere DKS 2023 - 2024

Praktisk info

Gi tilbakemelding!

Det er viktig for oss å få tilbakemeldinger! På den måten kan vi forbedre oss, og fortelle om arbeidet vårt.

Hvordan virket verkstedet for din klasse? Kom det frem noe i refleksjonene etterpå som du har lyst å dele med oss?

Vi setter stor pris på om du tar deg et minutt til å svare på denne korte undersøkelsen: