KROM opplevelsen for barn og unge

Om KROM

KROM er en kunstpedagogisk metode spesielt utviklet for skoleverket. Metoden bygger på arbeidsmåter fra koreografi og skapende dans.

I KROM får elever erfaring med å lage sin egen dans.

Barn gjør KROM i skolen

Slik jobber vi med KROM

KROM er satt sammen av ordene kropp og rom. I KROM jobber eleven skapende med kroppen i klasserommet.

Dans forbindes ofte med prestasjon og mange elever tror at de ikke «kan» danse. KROM handler om å gi elevene verktøy til å utforske bevegelse innenfor trygge rammer. Alle som har en kropp kan delta. Alle kan KROMme!

”KROM-verkstedet utfordrer forestillingen om at dans og kunst er noe langt utenfor oss selv. Slik kan det også fremstå som en inspirasjon for elevene til å tenke ukonvensjonelt både om hva kunsten og klasserommet kan brukes til.”

Torunn Liven, anmelder i Periskop

I KROM veileder vi elevene gjennom en kunstnerisk prosess. Dialog og refleksjon er sentrale pedagogiske virkemidler.Vi spør hva kroppen kan være og gjøre, og ser sammen på hva kroppen kan uttrykke.

Vi gir enkle oppgaver som er utformet slik at elevene får ta egne valg med kroppen i rommet – slik skaper de selv koreografi. Hele klassen deltar i et felles kunstnerisk prosjekt.

Barn som har opplevd KROM

Filosofi og bakgrunn

KROM har som grunnleggende filosofi at alle mennesker har et eget kroppslig uttrykk som er unikt for dem. Gjennom KROM får barn og unge oppleve hvordan ulikheter kan bidra til å gi mangfoldige og spennende kunstneriske uttrykk. Vi ønsker å synliggjøre hvor mange forskjellige kropper, uttrykk og historier som finnes og skape aksept for ulikheter.

KROM er utviklet ved Rom for dans av dansekunstnere og førsteamanuenser Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre. Metoden ble første gang prøvd ut i skoleverket i 2011, og har siden også blitt del av høyere utdanning. Arbeidet med KROM er et utviklingsarbeid som pågår kontinuerlig og stadig videreutvikles og inngår i nye samarbeid og kunstprosjekter.