Nyheter

2 av 3 – MELLOM OSS - Gefyl dansekompani

22. apr. 2024

Stine og Thea

Forestillingen MELLOM OSS av og med Gefyl dansekompani, er det andre prosjektet som har blitt veiledet i talentprogrammet FORTE. Gefyl dansekompani består av Stine Gjestvang og Thea Dolmen.

Gjennom talentprogrammet får kunstnerne studiotid til å utforske sitt prosjekt, og tett oppfølging med veiledning av forestillingsarbeid. De får også mulighet til å få innblikk i alle Rom for dans sine produksjoner og våre metoder utviklet for målgruppen.

Målet med talentprogrammet er å løfte frem unge profesjonelle dansekunsttalenter som ønsker å rette sitt kunstenerskap mot målgruppen barn og unge.

Foto: Ida Maria Halvorsen

Om forestillingen

Gefyl betyr følelse på tysk. På norsk sier vi “vi tar det på gefylen” når vi følger magefølelsen. Gefyl omfavner et tema kompaniet er interessert i, og som de utforsker i forestillingen MELLOM OSS.

I MELLOM OSS inviteres barn og voksne inn i et stille rom der de får lytte til seg selv og to dansende kropper.

Hvis vi legger øret inntil et annet hode, hører vi tankene? Hvordan kan vi høre vårt eget hjerte? Kan vi lytte med hendene?

Forestillingen viser et vennskap som stadig beveger seg mellom det behagelige og ubehagelige, vennskap og uvennskap. Det ligger mye informasjon, tilstedeværelse og energi i å bare være, observere og lytte med kroppen. I MELLOM OSS får barna være med inn i et abstrakt rom, uten musikk eller scenelys. Det er kun to kropper i bevegelse.

Utøverne forteller:

“Vi ønsker å skape et rom der barna kan oppleve kroppen sin gjennom dans og hvordan kroppen uttrykker følelser uten ord. Dette utfordrer barna på flere måter. Med dette som kunstnerisk utgangspunkt, håper vi forestillingen kan bidra som et verktøy for barna til å forstå følelser med hele kroppen”.

Forestillingen passer for barn fra 3-6 år, og kan oppleves av alle barn uavhengig av språk og bakgrunn.

I april har kompaniet reist rundt i barnehager med forestillingen, spilt forestillinger for barnehager hos Rom for dans, og hatt åpen premiere med utsolgt forestilling for barnefamilier.

Kreditering

Koreografer og utøvere: Stine Haug Gjestvang og Thea Kjeseth Dolmen

Veiledere fra Rom for dans: Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos

Veiledere: Therese Markhus og Venke Sortland

Kostymedesigner/scenograf: Weronika Høkaas

Co-produksjon: Rom for dans og Regional Arena for Samtidsdans

Forestillingen er laget med støtte fra Kulturrådet, Strand kommune, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Bergesenstiftelsen

Gefyl dansekompani er en del av Rom for dans sitt talentprogram FORTE.

Foto: Ida Maria Halvorsen

Forfatter