Nyheter

3 nye år med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB

30. jan. 2023

Støtte ifra Sparebankstiftelsen

Rett før jul fikk vi på Rom for dans den gledelige nyheten om at Sparebankstiftelsen DnB støtter vårt faglige og kunstneriske arbeid med tre nye år, under prosjekttittelen FORTE.

Målet med FORTE er å skape et helhetlig tilbud i dansekunst og koreografi for barn og unge, fra breddetilbud i skolen, fordypningskurs, talentutvikling og co-produksjon til profesjonell forestillingsproduksjon.

«Vi håper med det å gi stadig flere barn og unge gode opplevelser med dansekunst, der de unge kan delta, skape, reflektere og uttrykke seg» sier daglig leder ved Rom for dans, Camilla Myhre. «I tillegg ønsker vi å bidra til økt kompetanse og å heve statusen for kunstnerisk arbeid for/med barn og unge, samt å skape en helhetlig infrastruktur og et bærekraftig kretsløp for koreografi».

Rom for dans FORTE er delt i tre underkategorier; BASE, UNG og TALENT.

«Vår forrige periode med støtte, fra 2020-2022, har vært produktiv, men preget av pandemi» forteller kunstnerisk leder ved Rom for dans, Caroline Wahlström Nesse. «Med store nedstengninger i samfunnet ble premierer og turnéer avlyst. Kursene under UNG hadde maks uflaks med oppstartstidspunkt. Vi er derfor svært glade for tre nye år!»

BASE – mange nye forestillinger og verksteder på vei

BASE er betegnelsen på våre kunstneriske produksjoner og -utviklingsarbeid for og med barn og unge. Dette innebærer både nye forestillingsproduksjoner og verksteder, og visninger av tidligere produserte verk.

Allerede denne våren skal mange tusen barn og unge oppleve to av våre produksjoner på turné i Den kulturelle skolesekken (DKS). Våre prosjekter som retter seg mot skolen er basert på at alle skal kunne delta, uavhengig av alder, kjønn, forkunnskaper, legning, kulturell bakgrunn og økonomi. Gjennom produksjonene i skolen når vi alle barn, også de som ikke har foreldre som oppsøker kunst, eller har økonomiske ressurser.

KROM-verkstedet vårt skal denne våren på turné i Møre og Romsdal, og er ønsket av flere også neste sesong.

I mars blir det premiere på en ny forestillingsproduksjon, med tittel Maur. Dette er en samproduksjon med det Australske kompaniet Polyglot og en videreutvikling av deres produksjon Ants som er laget for visninger i offentlige rom. I Norge skal vi utvikle en versjon tilpasset skolen og DKS. DKS Oslo og Innlandet er medprodusenter.

«Dette er en helt ny innfallsvinkel for oss» forteller prosjektkoordinator Thea Åretun Svensson. «Normalt lager vi egne kunstproduksjoner, helt fra scratch, og vi har ikke tidligere satt opp andres verk. Men akkurat denne produksjonen opplever vi er i slekt med eget arbeid. Det er en utrolig morsom produksjon, basert på at barna interagerer. Idéen er at barna til slutt tar over hele forestillingen. Vi gleder oss skikkelig til denne skal ut i skoler både i Innlandet og Oslo».

Forestillingen Plasic Fantastic med Jonathan Ibsen som ble produsert i fjor skal videreutvikles, og settes opp igjen på Rom for dans under Oslo Pride i juni. Etter det skal den videre på Koreda-festivalen i Nord-Trøndelag til høsten.

Oioioi, med barnehagebarn som målgruppe, skal spille i Asker Kulturhus og på Rom for dans i november.

Vi har for de neste tre årene som mål å spille mer på eget hus. Dette gjør vi bl.a. gjennom å tilby KROM-verksteder gratis til skoleklasser i Oslo på 5.trinn, her hos oss. Dette blir en pilot vi tester ut allerede høsten 2023. Derfra vil vi høste erfaringer, og målet er å gradvis utvide slik at alle barn og unge får oppleve KROM i løpet av skolegangen sin.

UNG – utvidelse, samarbeid og nye tilbud

UNG er prosjektnavnet på dansekursene våre. Her får barn og unge i alderen 4 -25 år fordype seg i skapende dans, skape sitt eget danseuttrykk og sin egen dans. Elevene følges tett av våre erfarne kunstpedagoger, i små grupper. Arbeidene iscenesettes og vises kontinuerlig for venner og foresatte.

«Vi tar imot både nye og tidligere elever, både de med og uten danseerfaring» forteller Ingeborg Bjerke Styve som leder kveldsskolen ved Rom for dans. Hun forteller at fra høsten 2023 utvider vi timeplanen for kveldskursene på Rom for dans slik at det blir mulig å trene flere ganger i uka. Det gleder vi oss til!

Rom for dans UNG har dessuten et tett samarbeid med Høyskolen for dansekunst. Sammen legger vi til rette for at barn og unge kan følge et helhetlig utdanningsløp innen skapende dans og koreografi, fra barnehage til videregående og til slutt en bachelorutdanning. De neste årene vil videregående skoler med dans få tilbud om skreddersydde workshops der elevene får koreografiske verktøy, får teste å være i en skapende prosess og får et innblikk i utdanningen ved høyskolen.

TALENT – hva er egentlig et talent?

Hva er egentlig et talent innenfor feltet skapende dans, koreografi, barn og unge? Det skal vi se nærmere på gjennom de tre neste årene.

«Siden FORTE ikke er fullfinansiert vil dette gjøres på ulike måter gjennom de tre neste årene» forteller Camilla Myhre.

Vi vil starte et tilbud sammen med kveldsskolen, der både tidligere og nye elever som ønsker å fordype seg og satse enda mer kan søke seg til spesialtilbud, forestillingsprosjekter og kurs.

I tillegg ønsker vi å legge til rette for unge nyutdannede kunstnere som er interessert i barn og unge som målgruppe for dans. Først ut er de tre unge, nyutdannede dansekunstnerne Maria Plener, Stine Gjestvang og Emilie Østby med forestillingen Glitch! Denne forestillingen ble først skapt mens de var studenter ved høyskolen for dansekunst. Nå har de fått støtte fra Spenn, og skal videreutvikle forestillingen og gjøre den klar for turné i Den kulturelle skolesekken. Rom for dans vil bidra med prøverom frem mot planlagt premiere denne høsten.

Har du lyst å være med på noe av dette? Ta gjerne kontakt med oss!

Flere nyheter

Maur på ny Oslo-turné

Maur i Botanisk Hage under DiGGfest

I høst drar Maur ut på nok en Oslo-turné i regi av Den kulturelle skolesekken.

KROM på turné i Møre og Romsdal

KROM i DKS

For femte året på rad har vi vært på turné til barneskoler i Møre og Romsdal med vårt KROM-verksted.