Nyheter

Hils på Magnus!

6. juni 2024

Magnus Grytnes er nyansatt hos Rom for dans, og jobber som utleie- og teknisk ansvarlig.

Han har ansvar for utleie, daglig drift av lokalene og bistår kunder med teknisk hjelp.

Magnus har erfaring som teknisk produsent. I tillegg til dette jobber han freelance som lys- og lydteknikker.

Magnus Grytnes har en bachelorgrad fra TV-skolen på Lillehammer i Flerkamera TV-teknikk.

Velkommen til Rom for dans, Magnus!