Nyheter

KROM i Kulturskolen

13. mars 2023

Barn gjør KROM i Kulturskolen

Gjennom skoleåret 2022/2023 har lærere fra Høyskolen for Dansekunst undervist i et fordypningstilbud i dans for ungdom i Vesterålen. Ungdommer fra Andøy, Sortland, Øksnes, Hadsel, Bø og Lødingen har deltatt på fire lørdagssamlinger sammen med kulturskolelærere fra området. Formålet har vært å lære ungdommene mer om skapende dans og koreografiske prosesser med utgangspunkt i den kunstpedagogiske metoden KROM.

KROM-metoden baserer seg på et utviklingsarbeid som Rom for Dans har gjort i skoleverket siden 2013, og stadig videreutvikler den dag i dag. KROM handler om å gi barn og unge verktøy til å utforske bevegelse innenfor trygge rammer. Metoden bygger på arbeidsmåter fra koreografi og skapende dans. Ved hjelp av KROM har kulturskoleelevene arbeidet med å få økt trygghet i egen kropp og tillit til egne bevegelser og ekspressive uttrykk. De har fått erfaring med å være i en kunstnerisk prosess og med å ta koreografiske valg.

Ungdom gjør KROM

Fordypningstilbudet i dans er et kompetansehevende tiltak som er støttet økonomisk av Kulturskolerådet i Nordland og Norsk kulturskoleråd. Kultursamarbeidet i Vesterålen søkte om midler til å hente inn undervisere fra Høyskolen for Dansekunst da de opplevde at de manglet kompetanse til å gi elevene dypere kroppslig innsikt i dansefaget. Ved å hente inn kompetanse utenfra for inspirasjon og innsikt i faget, håper de at læringsmålene i rammeplanen til kulturskolen kan ivaretas i enda større grad.

Lørdag 11. mars var det stor avslutningsforestilling for prosjektet i Møysalens storscene i Kulturfabrikken på Sortland. Danseelevene viste sin koreografi Humanus som de har skapt i felleskap ved bruk av KROM-metoden. Forestillingeninngikk i programmet for Kulturuka på Sortland.

KROM i Vesterålen

Camilla Myhre, rektor og førsteamanuensis ved Høyskolen for Dansekunst, har ledet arbeidet med forestillingen sammen med dekan og førsteamanuensis Caroline Wahlström Nesse. Hun forteller:

«I arbeidet med Humanus har vi gitt ulike bevegelsesoppgaver og romlige oppgaver som hver elev løser på sin måte. Det handler om at elevene tar egne valg, skaper egne uttrykk og får utforske hva dans kan være.»

Susanne Pettersen, kulturskolerektor i Øksnes og en av initiativtakerne til fordypningstilbudet, forteller at arbeidet med prosjektet har gitt henne ny inspirasjon for å jobbe videre med skapende dans. Hun uttaler:

«Denne måten å jobbe på gjør dansen tilgjengelig for alle. Det er viktig hvis vi skal skape et dansemiljø i Vesterålen. Det må starte med elevene selv!»

Forfatter