Nyheter

KROM i Kulturskolen fortsetter

30. okt. 2023

verksted for kulturskolen

Skoleåret 2023/2024 fortsetter fordypningstilbudet i skapende dans for barn og ungdom i Vesterålen. Unge dansere fra Andøy, Sortland, Øksnes, Hadsel, Bø og Lødingen deltar på fire samlinger som munner ut i en forestilling. Arbeidet med kulturskolelevene gjennomføres av de tre lokale kulturskolelærerne Susanne Pettersen, Mahandri Wardhana og Marina Sirienko. Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse fra Høyskolen for dansekunst/Rom for dans er med som faglige veiledere for kulturskolelærerne gjennom hele prosjektet.

Fordypningstilbudet i dans er et kompetansehevende tiltak for kulturskolelærere som er støttet økonomisk av Kulturskolerådet i Nordland og Norsk kulturskoleråd, med midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Lokale kulturskoler henter inn kompetanse fra institusjoner i dansefeltet som kan bidra med inspirasjon og ny innsikt i dansefaget, slik sørger man for at læringsmålene i rammeplanen til Kulturskolen ivaretas.

Forfatter

Workshop på Rom for dans

Den 13. – 14. oktober kom kulturskolelærerne fra Vesterålen på besøk til Rom for Dans. Her deltok de på en to-dagers workshop hvor temaet var skapende dans og koreografiske prosesser med utgangspunkt i den kunstpedagogiske metoden KROM.

Kulturskolelærerne lærte å igangsette og sortere i en kunstnerisk prosess hvor barn og unge deltar.

samling på rfd
Kulturskolelærere og veiledere på samling hos Rfd. Foto: Ida Maria Halvorsen

Samling i Vesterålen

Lørdag 21. oktober var det tid for første samling med elevene i Vesterålen. De tre kulturskolelærerne holdt en workshop i skapende dans for en gruppe barn mellom 10 og 14 år.

Camilla og Caroline var på plass som veiledere og deltok sammen med barna.

Lærerne tok barna med på idéutvikling hvor målet var å komme opp med tematikk og idéer til en forestilling de selv skal være med på å lage. Etter at barna var ferdige, arbeidet lærerne og veilederne med å utlede oppgaver fra idéene til barna, som så kan utforskes videre på neste samling med elevene.

samling i vesterålen
Workshop med kulturskoleelever. Foto: Alexia Nys

Om KROM

KROM-metoden baserer seg på et utviklingsarbeid som Rom for Dans har gjort i skoleverket siden 2013, og stadig videreutvikler den dag i dag. KROM handler om å gi barn og unge verktøy til å utforske bevegelse innenfor trygge rammer. Metoden bygger på arbeidsmåter fra koreografi og skapende dans. Ved hjelp av KROM-metodikken har kulturskolelærerne fått støtte til å være i en kunstnerisk prosess og å ta koreografiske valg sammen med barn og unge.

verksted i Vesterålen
Verksted i Vesterålen. Foto: Alexia Nys