Nyheter

Plastic Fantastic til KOREDA

10. okt. 2023

Mandag neste uke, den 16. oktober, spilles Plastic Fantastic på KOREDA-festivalen på Inderøy.

KOREDA (Kortreist dansefestival) arrangeres årlig på Inderøy.

Formålet med KOREDA er å gi gode kunst- og kulturopplevelser til befolkningen i Trøndelag med spesielt fokus på barn og unge. De legger vekt på å vise frem dans og visuell scenekunst hvor et kroppslig utrykk står sentralt.

Plastic Fantastic ble skapt for videregående elever og unge voksne, og ble vist på Rom for dans høsten 2022, og i 2023 i forbindelse med PRIDE.

Plastic Fantastic utfordrer idéen om det perfekte, utforsker menneskets ønske om å bli elsket, og presset med å leve opp til andre menneskers forventninger.

Vi er veldig glade for å få muligheten til å vise Plastic Fantastic på KOREDA!

Foto: Elin Osjord

Forfatter

Hvor går grensa for hvor annerledes det er lov å være?