Nyheter

Takk til Thea, Martin og Einar

23. juni 2023

Tre mennesker på sommerfest

Forfatter

Takk for flotte år!

Gjennom pandemi, store prosjekter og masse aktivitet har disse tre stått støtt og bidratt til at alt har gått på skinner.

Nå skal de videre i utdanning og frilanstilværelse som kunstnere, utøvere og teknikere.

På årets sommerfest ble det KROMpris til alle tre for fantastisk arbeid!

Vi på Rom for dans kommer til å savne dere masse, og ønsker lykke til videre på reisen.

Foto: Chollada Phinitduang