Nyheter

Talent FORTE - 1 av 3 Glitch!

18. jan. 2024

Høsten 2023 startet Rom for dans opp talentprogrammet FORTE, med midler fra Sparebankstiftelsen DNB:

https://romfordans.no/nyheter/3-nye-ar-med-stotte-fra-sparebankstiftelsen-dnb

Målet med talentprogrammet er å løfte frem unge profesjonelle dansekunsttalenter som ønsker å rette sitt kunstenerskap mot målgruppen barn og unge.

Gjennom talentprogrammet får kunstnerne studiotid til å utforske sitt prosjekt, tett oppfølging med veiledning av forestillingsarbeidet og søknadsskriving. De får også mulighet til å få et innblikk i alle Rom for dans sine produksjoner og våre metoder utviklet for målgruppen.

Det er tre prosjekter som er tatt inn i talentprogrammet så langt: Glitch! med kompaniet Glitch, Mose med RAUS dansekompani og Mellom oss med Gefyl dansekompani. Og gledelig er at alle tre prosjektene har fått bevilget støtte i ulik størrelse fra forskjellige instanser.

Vi gleder oss til å presentere prosjektene her på huset i årene 2024 og 2025.

1 av 3 – Glitch!

Forestillingen Glitch! av og med dansekunstnerne Maria Plener, Stine Gjestvang og Emilie Østby er det første prosjektet som veiledes i talentprogrammet FORTE.

Glitch! er en interaktiv danseforestilling for barn i alderen 8-11 år. Forestillingen er inspirert av digitale spill, og med lyd, lys og scenografi forvandles rommet til en spillverden. Glitch vil skape engasjement og glede ved å la barna delta i forestillingen; med kropp og bevegelse styrer barna utøverne som spillkarakterer gjennom en spillbane. Barna deltar med hele seg, og spiller sammen med hverandre.

I november 2023 fikk kompaniet Glitch fire uker i studio på Rom for dans med oppfølging og veiledning fra vår kunstneriske leder Caroline Wahlström Nesse og dramaturg Marius Kjos i arbeidet mot forestilling.

Kompaniet har også fått støtte fra SPENN / Scenekunstbruket til arbeidet med å utvikle forestillingen, og støtte fra Fond for utøvende kunstnere for en turné i Oslo-skolene, der de fikk spilt forestillingen for 380 elever på 4., 5. og 6. trinn.

Utøverne i Glitch oppsummerer perioden med at det har vært givende og betryggende med veiledning fra Caroline og Marius underveis, og at det har vært fint å få et blikk utenfra. De er glade for muligheten til å utvikle forestillingen, gå i dybden og å få annerkjennelse for resultatene de har oppnådd gjennom deltakelsen i talentprogrammet.

Torsdag 21. mars er det premiere på den sceniske versjonen av forestillingen hos Rom for dans.

Vi gleder oss!

Billetter: