Nyheter

Trenger vi økt kompetanse i arbeidet med barn, unge og dansekunst?

18. jan. 2007

Barn opplever forestillingen OiOiOi

Under seminaret presenteres utdrag av arbeider med premiere våren 2007, samt konkrete innblikk i hvordan en arbeidsøkt med barna kan arte seg. Funn og oppdagelser vil legges frem. Ulike foredragsholdere vil presentere ideer og tanker rundt arbeid med barn og dansekunst, og barn og foreldre vil gi sine innspill.

Seminaret er et ledd i arbeidet med å bygge kompetanse rundt det å arbeide med barn, unge og dans i en kunstnerisk sammenheng. Initiativtakere Caroline W. Nesse og Camilla Myhre ønsker en debatt rundt hva dansekunst for og med barn og unge kan være.

• Hva slags kompetanse kreves i slikt arbeid?

• Hva slags faglige rammer er nødvendige?

• Hva slags verdier formidles i danseundervisning i dag, f.eks. i forhold til kropp?

• Hvordan kommuniserer samtidsdansen med barn, unge, foreldre og et større publikum?

• Hva bidrar barn og unges kunstneriske uttykk med i en scenisk sammenheng, og hva kan vi lære av dette?

PROGRAM:

11:00 Introduksjon v. Camilla Myhre og Caroline W. Nesse

11:15 Visning fra Prosjekt Isadora, innlegg Gunn Engelsrud og Henrik Hellstenius

12:00 -12:30 pause / lunch

12:30 Visning fra Prosjekt Isadora, innlegg Karstein Solli og Grete Indahl

13:15 debatt

14:45 – 15:00 oppsummering

Det vil utarbeidet en rapport fra seminaret, og deler av seminaret vil i den forbindelse bli filmet.

Om innleggsholderne:

Caroline W Nesse og Camilla Myhre: Dansekunstnere og pedagoger utdannet fra Statens Balletthøgskole (nå KHIO) 1989. Initiativtakere og kunstnerisk ansvarlige for Prosjekt Isadora og Rom for Dans. I tillegg til å arbeide som koreografer, utøvere, pedagoger og prosjektledere, driver de sammen Skolen for Samtidsdans, en 3-årig fagskoleutdanning.

Gunn Engelsrud: Mor til prosjektdeltaker, og professor ved Seksjon for helsefag ved Universitetet i Oslo. Har nylig gitt ur boken Hva er kropp, Universitetsforlaget 2006.

Grete Indahl: Seksjonsleder for scenekunst Norsk Kulturråd. Utdannet Cand.philol i teater fra NTNU, undervist i drama og teater ved Høgskolen i Finnmark, skribent, tidl. anmelder for teater, Klassekampen og Morgenbladet.

Henrik Hellstenius: Far til en av deltakerne på Prosjekt Isadora. Professor i komposisjon Norges Musikkhøyskole. Komponist for Isadora.

Karstein Solli: Førstelektor i skuespill, drama og teaterkommunikasjon, utdannet førskolelærer, dramapedagog og skuespiller. Har siden 1987 produsert egne forestillinger, og deltatt ved internasjonale festivaler i en rekke land. Skribent, foredragsholder og underviser, bl.a. ved Skolen for Samtidsdans i Oslo.