Forestilling

KROM Verksted

KROM Verksted

KROM er et verksted i skapende dans med tema kropp og mangfold. Vi utforsker: Hva kan kroppen være? Hvordan kan kroppen erfare, møte og uttrykke hvem vi er?

I KROM-verkstedet ønsker vi å synliggjøre for elevene hvor mange forskjellige kropper og uttrykk som finnes og hvordan menneskers ulikheter kan bidra til å gi komplekse og spennende kunstneriske uttrykk.

KROM er et verksted der elever, lærere og dansekunstnere kommer tett på hverandre. Elevene får nye erfaringer med å skape og uttrykke seg med kroppen der vi spør:

- Hva kan kropp være?

- Hvordan kan kroppen uttrykke hvem vi er?

- Kan vi lage et rom som har plass til alle?

Gjennom kreative oppgaver og aktiv deltakelse får elevene erfaring med å ta egne valg med egen kropp, og en positiv opplevelse av å være i en skapende prosess og del av et felles kunstprosjekt.

Mer enn 15.000 barn og unge har så langt deltatt i dette kritikerroste verkstedet.