Nyheter

Maurene kommer!

7. mars 2023

Ants er en interaktiv danseforestilling for barn fra 3 til 9 år, opprinnelig produsert av Polyglot Theatre, Australia, i 2012, for offentlige rom.

Nå blir Ants til Maur, og produseres på nytt i Norge av Rom for dans for Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Kunsthendelsen Maur har aldri tidligere vært gjort i skolesammenheng. Vi har derfor laget en helt ny versjon tilpasset skolehverdag og norsk vær.

Denne våren skal vi spille mer enn 60 forestillinger, både i Innlandet og i Oslo, og til høsten blir det enda flere.

Tre dansere utkledd som maur, forestilling i gymsal
Maur på Lundstein skole på Gjøvik

Tre maur ankommer skolen. De snakker ikke, men driver med sitt, organiserer og plasserer det som ser ut som brødsmuler i ulike formasjoner.

Elevene trekkes mot maurene. De begynner å hjelpe til med brødsmulene, og beveger seg sammen med maurene.

Denne uka har 5 kunstnere fra Polyglot kommet hele den lange veien fra Australia for å lære opp de norske danserne.

Det australske kompaniet har turnert i hele verden, men forestillingen har aldri før vært spilt i skoler.

De norske dansekunstnerne Ida Haugen, Chollada Phinitduang, Tora Brekke og Emilie Østby har alle lang erfaring med å jobbe interaktivt med barn og unge i skolen .

Sammen skal vi finne ut av hvordan tilpasse forestillingen til snø, is og norsk skolekontekst. De første prøveforestillingene er allerede gjenomført i Gjøvik.

Bilde avlange  mennesker og tre store maur (dansere i kostymer) ute i snøen
Hele crewet samlet på Gjøvik i forbindelse med prøver

Ian Pidd er regissør for forestillingen og ansvarlig for innstuderingen, sammen med de australske utøverne.

Ian har jobbet med forestillingen i over 10 år og blir aldri lei:

«Det er alltid fasinerende å se hvordan barna deltar på hver sine ulike måter og hvordan barnas personlighet kommer frem gjennom måten de deltar og de valgene de tar» forteller Ian. "Barnas deltakelse gjør at ingen forestillinger er like!"

Hvilken retning arbeidet tar, preges av elevenes energi, innspill og dialog med hverandre, maurene og de hundrevis av "brødsmulene" som er i rommet.

Danserne må lytte aktivt, både til elevene og til hverandre. Og de har mange ulike strategier for hvordan de kan aktivisere elevene.

"De norske danserne er helt fantastiske", skryter Ian. Beundringen er gjensidig. Det er et superprofesjonelt crew som har kommet til Norge, og stemningen er på topp i studio.

Dansere utkledde som maur spiller forestilling, i møte med barn
Maur inviterer til samarbeid og samhandling.

Marie Hundevadt, som jobber i DKS Innlandet har sammen med Anders Karterudseter, DKS Oslo, tatt initiativet til samarbeidet.

«Siden jeg så forestillingen for første gang i 2012 har det vært en drøm for meg å lage en norsk versjon» forteller Marie.

Nå blir drømmen virkelighet, og tusenvis av norske barn får i løpet av våren besøk av maurene.

«Maur er en spektakulær, morsom og varm forestilling», sier Anders Karterudseter. «Det er utrolig gøy å se at forestillingen fungerer så godt også innenfor skolens rammer».

Tre dansere utkledde som maur gjør forestilling, i møte med barn og unge

Dette er første gang Rom for dans gjør et samarbeid av denne typen. Vanligvis produserer vi våre egne produksjoner for DKS, men denne gangen gjør vi et unntak.

«Jeg føler at Maur er i slekt med våre egne kunstproduksjoner. Den tar barna på alvor og aktiviserer dem kroppslig, i rommet» forteller Thea Åretun Svensson, produsent og DKS-koordinator på Rom for dans. Hun produserer flere forestillinger for DKS som Rom for dans skal turnere parallelt med Maur.

«2023 blir et travelt år, og vi har allerede flere forespørsler for 2024. Vi er stolte og glade over å få være med å lage Maur i Norge og gleder oss til å presentere forestillingen for elevene i DKS og på festivaler i hele Norge».

Alle foto: Camilla Myhre

Forfatter