Nyheter

PRIDE 2023

16. mai 2023

Vi ferier PRIDE 2023 med å vise en ekstra forestilling av Plastic Fantastic, 8.juni 2023 kl. 20:15.

Med Barbie-figuren som symbol utfordrer Plastic Fantastic hvordan tanken om perfeksjon og idealer, forventninger og konvensjoner rundt f.eks. kjønn og seksualitet påvirker oss, og hvordan vårt handlingsrom innskrenkes ut fra konstruksjonen av “rett” og “feil”.

Forestillingen er et portrett av et menneske som aldri helt gjør det riktige eller passer inn. Rommet fylles med uanstendighet og upassende oppførsel, der spørsmål om frihet og frigjørelse sirkulerer. Grenser og normer blir tøyd og bøyd for å finne ut

– hvor går grensa for hvor annerledes det er lov å være?

NB begrenset antall plasser!

Forfatter