Nyheter

Vi utvider med nye spennende kurs for alle aldersgrupper

15. aug. 2023

Interessen for å gå på kurs i skapende dans er stor - og vi ønsker gamle og nye elever velkommen til en innholdsrik høst.

I år fikk Rom for dans en ny 3-årig støtte fra Sparebankstiftelsen Dnb 2023-2025, med fokus på å engasjere og gi positive bidrag til barn og unge.

Vi utvider derfor nå våre tilbud! Vi åpner for nye elever, og har vi innført nye aldersinndelinger, som skaper enda flere kursgrupper.

Vi tilbyr fordypningskurs for aldersgruppene 8-12 år og 13-19 år.

I tillegg har vi nytt kurs for foreldre og barn 4-6 år. Disse går over kun 5 uker, og kan være en fin inngang til dans for de yngste. I tillegg en veldig koselig stund der foreldre og barn får oppleve og bevege seg sammen.

Alle timene har en leken inngang til det å bevege seg. Det handler om å få jobbe kreativt, ta egne valg med bevegelse og å lage dans.

Våre pedagoger Ingeborg, Maria og Marte er alle høyt utdannede dansekunstnere som har kompetanse i forhold til det å jobbe skapende med dans og å veilede barn og unge.

VÅRE PEDAGOGER

Rom for dans Camilla Myhre er faglig ansvarlig på Rom for dans. Hun forteller:

I et skapende arbeid er refleksjonen rundt det som skapes og uttrykkes sentralt. Jeg mener vi trenger å snakke om kroppen som mer enn utseende og prestasjon. Vi er opptatt av å gi de unge verktøy til å ta egne, reflektere valg med kroppen i rommet, og å forstå egne uttrykk. I vår digitale tidsalder mener jeg denne type kompetanse er viktigere enn noen gang

barn dans

Vi håper små og store vil være med å skape dans hos oss!