Forestillinger 2023

tre romfarere på tur

Barna blir med på en ROMferd gjennom puteuniverset, og ender til slutt på en sky av puter der de får ligge og titte på stjernene.

Maur av Polyglot

Maur er en interaktiv danseforestilling for barn fra 3 - 9 år. Forestillingen er opprinnelig produsert av det australske kompaniet Polyglot Theatre og er produsert og omarbeidet for skole og norske forhold av Rom for dans, i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken.

KROM Verksted

KROM er et verksted i skapende dans med tema kropp og mangfold. Vi utforsker: Hva kan kroppen være? Hvordan kan kroppen erfare, møte og uttrykke hvem vi er?

I #ME&U kommer publikum tett på utøverne og deres personlige historier, og tar opp temaer som kjønnsidentitet, kropp, uttrykk og det å ta egne valg. Vi går inn i klasserommet, skolegården, på fest osv og det skapes rom for sunne samtaler om kropp og identitet, relasjon og grensesetting. Foto: Lars Opstad. Dansere: Charlott Madeleine Utzig, Erlend Auestad Danielsen, Ida Haugen, Anita Vika Langødegard, Jonathan Ibsen.

I #ME&U kommer publikum tett på utøverne og deres personlige historier. Forestillingen tar opp temaer som kropp, identitet og det å ta egne valg.

Jonathan, Såpebobler, Dans

Plastic Fantastic er en interaktiv solo-danseforestilling skapt i samarbeid mellom dansekunstner Jonathan Ibsen, og Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos ved Rom for dans. Forestillingen er et portrett av et menneske, en kropp som aldri helt får det til, gjør det riktige eller passer inn.

Bilder av dansere i telt

HABITAT er et iscenesatt dansekunst-verksted som tematiserer hva et hjem kan være. I en tid hvor hjem oppløses, mennesker flytter på tvers av grenser og hvor det å kjenne tilhørighet stadig endres blir også vårt forhold til hva som kan kalles et hjem endret.

Dansere fra #ME&U

Arkiv

Her finner du alle forestillingene til Rom for dans har laget, noe gammelt, noe nytt, og alltid like eventyrlig!

Forestillingsarkiv